I to uker har ansatte i Akasia-barnehagene i Bergen vært i streik. Etter den siste opptrappingen torsdag 18. mai, er åtte barnehager helt stengt. I tillegg har seks andre barnehager begrenset åpningstid.

Ifølge Akasia står nesten 1200 barn i Bergen uten et fullverdig barnehagetilbud. Uten mulighet til å plassere barna i barnehagen, gjør hundrevis av småbarnsfamilier i Bergen hva de kan for å sjonglere barnepass og jobb.

Ingen dialog mellom partene

Konflikten dreier seg i all hovedsak om pensjon. Forhandlingene har pågått i lang tid, og natt til 5. mai gikk meglingen i stå. Streiken var dermed et faktum.

Siden den gang har ikke partene snakket sammen, og konfliktnivået er meget høyt. Akasia-konsernet har sendt ut et brev til de ansatte hvor de beskylder fagforeningene for å spre faktafeil og usannheter. Fagforeningene avviser beskyldningene, og sier brevet kun inneholder Akasia sin argumentasjon for deres egen pensjonsordning. Med steile fronter og beskyldninger mot motparten, er det vanskelig å få oversikt over hva streiken egentlig handler om. Dette er hva du trenger å vite:

Uenige om utgangspunktet

Det hele startet 1. januar 2016, da ti barnehager ble overdratt fra Bergen kirkelige fellesråd til konsernet Akasia. I mai samme år startet forhandlingene om en tariffavtale mellom fagforeningene og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Før overdragelsen hadde de ansatte en avtale om ytelsespensjon. Da de ble en del av Akasia-konsernet ble de flyttet over i en annen ordning. Fagforbundet og de andre fagforeningene mener Akasia ikke hadde lov til å gjøre dette. De krever at forhandlingene må ta utgangspunkt i avtalen de ansatte hadde før de ble en del av konsernet.

Akasia mener imidlertid at de var i sin fulle rett til å gjøre dette, og krever derfor at utgangspunktet for forhandlingene må være innskuddspensjonen de ansatte er flyttet over til.

STREIKERAMMET: De tre barna til Steffen og Kristin Søvik går i samme barnehage. Den er stengt som følge av streiken, og familien sliter med å få hverdagen til å gå opp.
EIRIK BREKKE

Dette ønsker Akasia og Spekter

For Akasia dreier dette seg om forutsigbarhet for bedriften. De hevder at deres pensjonsordning er den eneste som sikrer en god og forutsigbar drift av konsernet, og at den samtidig er en god pensjonsordning for de ansatte. Deres bidrag til forhandlingene har derfor vært et tilbud om å tariffeste denne avtalen.

Med Akasia-løsningen blir syv prosent av de ansattes lønn satt av til pensjonssparing, som er den maksimale satsen loven tillater. Ordningen innebærer også at når en person dør, vil den oppsparte pensjonen gå i arv til personens etterlatte.

De argumenterer også for at deres ordning gir mer valgfrihet for de ansatte. De kan selv velge hvor mange år de vil fordele pensjonen sin utover. Innskuddene settes i fond, som gir de ansatte muligheten til å velge hvor stor risiko de vil ta, alstå hvor stor andel av pengene som skal plasseres i aksjer. Dette gir muligheter for større avkastning og mer penger til pensjonstilværelsen, men samtidig høyere risiko for å tape penger.

Dette ønsker de ansatte og fagforeningene

Fagforeningene vil egentlig at ytelsespensjonen som var gjeldende før overdragelsen, skal være utgangspunktet for en ny ordning. Imidlertid innser de at den tradisjonelle ordningen ikke er bærekraftig i lengden.

I forhandlingene har de derfor slått i bordet med et alternativ – en hybridpensjon. Dette er en slags kombinasjon av de tidligere nevnte ordningene, som fagforeningene mener langt på vei går Akasias krav i møte.

Fagforeningene sier hybridordningen gir forutsigbarhet for de ansatte ved at den varer livet ut og sikrer lik utbetaling til kvinner og menn, uansett hvor lenge man lever.

De hevder også at innskuddsordningen i Akasia er dårligere enn hva som er vanlig i barnehagebransjen.

To rettssaker til høsten

Partene står altså så langt fra hverandre at de er uenige om hvilken pensjonsordning de ansatte egentlig har. Og det ser ikke ut til at det skyhøye konfliktnivået skal dempes med det første. Til høsten skal nemlig uenigheten om utgangspunktet for forhandlingene avgjøres i to rettssaker.

Fagforbundet og Delta stevnet Akasia for arbeidsretten for det de mener er brudd på hovedtariffavtalen de ansatte hadde før overdragelsen. Den saken skal i retten i september.

Akasia på sin side mener denne saken ikke har noe i arbeidsretten å gjøre, men at avklaringen rundt pensjonsordningene må gå for en sivil domstol. De har derfor svart med å stevne 90 av sine ansatte som er organisert i Fagforbundet, for tingretten. Denne saken skal i retten i august.

Og mens konflikten pågår med økende styrke, må hundrevis av småbarnsfamilier i Bergen tilpasse hverdagen sin så godt de kan.