Rovviltnemden for Vestlandet tillater bjørnejakt i deler av Hordaland og Sogn og Fjordane. Målet er at en bjørn skal felles i høst.

Fylkesmannen i Hordaland sier i en pressemelding at det ikke er et mål om yngling av bjørn i regionen.

Overvintring

Stortingets «rovviltforlik» i sommer åpner for en liberalisering av felling av hannbjørner utenfor kjerneområdet for bjørn, sies det i pressemeldingen.

Beitelaget i Luster og Lærdal har sammen med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane anbefalt lisensjakten. Det har vært regelmessige observasjoner av bjørn i området de siste årene. I vinter har det også vært overvintring, i følge pressemeldingen.

Kanskje to

Områdene i Hordaland er inkludert for å gi et passe stort jaktområde. Det er ikke observert bjørn i Hordaland på flere år, skriver Fylkesmannen i sin pressemelding.

Rovviltnemden kan også tillate jakt på enda en bjørn ved å  gi tillatelse til en såkalt betinget skadefelling.

- Dersom en vandrende hanbjørn skulle gjøre skade på for eksempel en saueflokk, vil det kunne gis en slik tillatelse, sier seksjonssjef Egil Hauge hos Fylkesmannen i Hordaland.

Han regner ikke med stor tilstrømming av bjørnejegere.

- Nei, de reiser vel heller et sted der det er lettere å treffe på en bjørn, sier Hauge.