Vilde Drange Veglo  (9) gjorde store øyne da hun oppdaget den «blanke steinen» på bakken da hun lekte ved Kuvågveien i Os. Hun løp inn og ropte «Pappa, pappa - se en flott stein!». Faren, Geir Arne Veglo, fikk umiddelbart mistanke om et arkeologisk funn.

Han sendte bilder av øksen til professor Svein Indrelid ved Bergen Museum, som raskt kunne bekrefte at øksen er en 5000-år gammel flintøks fra steinalderen.

- Den er en såkalt tykknakket, rettegget flintøks av en tidlig type. Den ble laget for 5000 år siden, ganske sikkert i Danmark, forteller professoren.

Han er mektig imponert over hvor godt bevart øksen er.

- Dette er et særdeles pent og velbevart eksemplar. Den hadde sikkert representert en betydelig verdi i sin samtid.

Sjelden type

Øksen hørte hjemme i den tidlige sørskandinaviske jordbrukskulturen i yngre steinalder, som spredte seg fra Danmark og Sør-Sverige og innover i Norge. Økser, keramikk og andre gjenstander som hørte med i denne kulturen, fulgte naturlig nok med.

På Vestlandskysten besto befolkningen på denne tiden av fangstfolk og fiskere, som kun i beskjeden grad tok opp elementer fra jordbrukskulturen etter kontakt med «bøndene» lenger øst.

Hvordan øksen er kommet til Os, er en gåte for professoren. Denne type flintøkser var uvanlige på Vestlandet.

-  Faktisk kjenner vi kun et par stykker fra Hordaland av så tidlig type, opplyser professoren.

Funnet i skråning

Øksen ble funnet i en skråning nedenfor en asfaltert vei på et område som ble utplannert for en del år tilbake. Professor Indrelid mener øksen kan ha blitt med jordmassene da området ble gravd opp for noen år tilbake.

- Men det er litt av et mysterium hvorfor den er blitt liggende løst på overflaten. Man kan ikke helt se bort fra at noen har funnet den tidligere og mistet eller kastet den her, sier han.

Den sjeldne øksen skal nå stilles ut i Bergen.

- Den vil nå bli innlemmet i samlingene til Bergen Museum, som etter Kulturminnelovens forskrift er den institusjon som skal ta vare på alle oldsaker fra Hordaland. Den blir utstilt i steinalderutstillingen på museet så folk kan få sett den, sier Indrelid.

Vilde Drange Veglo gleder seg til å se øksen utstilt på museum. Den skal overrekkes  Historisk Museum neste uke.

-  Det er jo gøy at det vil stå at det var jeg som fant den, sier hun stolt.