Dermed ser det ut til at ansettelseskomiteen ved det stats- og fylkesfinansierte Hordaland Teater i Bergen har kommet opp i en unødvendig forsinkelsesprosess. Kvinnen som sa nei til teatersjefjobben fredag, var nemlig den eneste av de ni søkerne Oddmund Søilen & Co hadde tatt seg bryet med å kalle inn til samtaler om jobben som etterfølgeren til teatersjef Arvid Ones.

Ones sa nei til å forlenge åremålet fra sommeren 2009, i protest mot det han kalte styrelederens og administrasjonens manglende lyst på kunstnerisk satsning.

Birgit Amalie Nilssen
Det er snart fire måneder siden søknadsfristen til teatersjefstillingen gikk ut. Ni personer søkte, hvorav to ba om at navnene deres ble holdt hemmelig. Etter det BT forstår er det bare en av søkerne som er blitt innkalt til samtaler om jobben. Det skal være en av de to «hemmelige» søkerne. Vedkommende kvinne skal ha bli tilbudt jobben, og skulle svare denne helgen. Svaret kom, men var negativt.

Kvinnens navn er ikke bekreftet av ansettelseskomiteen ved Hordaland Teater, men BT vet at det dreier seg om teatersjef Birgit Amalie Nilssen ved Haugesund Teater. Nilssen har hatt stor suksess som leder for Haugesund Teater, og blir av mange betraktet som en ypperlig kandidat til å overta etter Arvid Ones.

Hvorfor hun har søkt, for så å si nei når hun blir tilbudt jobben, vet hun bare selv. Og overfor BT ville hun ikke kommentere saken. Ei heller at hun var eneste søker som ble innkalt til ansettelseskomiteen.

- Veldig rart
Det var imidlertid flere andre, habile søkere til stillingen. Blant dem den tidligere DNS-skuespilleren Tore Nysæther, skuespilleren og standupkomikeren Øyvind Angeltveit, dramatikeren, skuespilleren og instruktøren Anne Helene Søyseth og kunstnerisk leder gjennom mange år ved Vestlandske Teatersenter, Steinar Thorsen.

Verken disse eller mindre profilerte søkere er i det hele tatt innkalt til samtaler om teatersjefjobben.

- Jeg synes det er veldig rart. Det er gått fire måneder siden fristen gikk ut. Da synes jeg det er rart at ingen av oss har hørt noe. Man skulle jo tro at et teater som lever på offentlig støtte, i alle fall skulle ha en viss forpliktelse til å vurdere flere kandidater, sier Anne Helene Søyseth. Andre kandidater vil ikke kommentere det faktum at bare en søker er innkalt.

Taus styreleder
To ganger tidligere i sommer har styreleder Oddmund Søilen antydet overfor BT at navn på ny teatersjef kunne være klart tidlig i neste uke. I går bekreftet han imidlertid at han nå ikke har en aktuell kandidat på blokken. Ei heller at ansettelsen vil skje med det første. Søilen antydet tvert imot at det kan gå lang tid før ny teatersjef ansettes.

- Kan du bekrefte at Birgitte Amalie Nilssen takket nei fredag?

- Jeg vil ikke kommentere navn, ei heller prosessen.

- Hvorfor har dere bare innkalt en av søkerne til samtaler om jobben?

- Som sagt, jeg vil ikke kommentere ansettelsesprosessen. Det er fortsatt god tid, sier Oddmund Søilen.

Samme med styret
Det hører med til historien at da Oddmund Søilen skulle gå av som styreleder ved Hordaland Teater i vår, etter to åremål som en av statens tre representanter i styret, ble flere solide styreledernavn som hans etterfølger lagt frem for Søilen. Han ønsket imidlertid bare TV 2s leder for barneavdelingen, Bente Anita Daae. Da hun ikke var interessert, ba departementet Søilen om å fortsette. Tiden var da for knapp til å vurdere andre. Dermed fortsetter Søilen i minst et år til.