- Identitetsbygging, sier kommunikasjonsdirektør Kjersti Kildahl.

I den store papirsorteringshallen som BIR har på Lønningen like ved Flesland filmet gjengen scener til dvd-en i går.

Musikerne Snorre Bjerck og Ole Hamre iført BIRs uniformer herjet på både oppe i bosspann og utenfor. Musikken drønnet og blandet seg med de taktfaste tunge lydene fra det helautomatiske anlegget som skille papir, plast og drikkekartonger og til sist produserer kompakte papirballer på flere hundre kilo. Fotograf Anders Jørgensen fra Feber film gjorde opptak etter opptak.

- Nå har vi minst fire timer helvetes spetakkel lagret. Vi har vært på alle stedene der BIR har virksomhet og gjort opptak. I tillegg har Snorre rappet på kjerneordene i BIR sin måte å profilere seg på. Her går det i «profesjonell», «imøtekommende» og liknende ord som BIR bruker om seg selv. Og vi har store mengder film. Så skal alt komprimeres til fem minutter der bilder og lyd skal passe sammen til en helhet. Det blir litt av en jobb, sier Ole Hamre.

Næring som kultur
- Det er mye snakk om å gjøre næring ut av kulturen. Her går vi motsatt vei og skaper kultur ut av en næring. Det er bedre, synes jeg, sier Hamre.

Boss-lydene har fascinert ham:

- Jeg er opptatt av å finne musikken i lydene som omgir oss. Under dette BIR-oppdraget har vi kommet i kontakt med mye rytmisk materiale. Det er mange flotte og kraftfulle lyder som er moro å jobbe med. Dimensjonene er enorme. Lydene kommer fra kjempesvære maskiner, de skapes av tonnevis av metall og annet materiale som er i bevegelse. Det gir lydene et mektig preg, sier Hamre.

Startet med jubileet
Lyd og bildepresentasjonen av BIR består av opptak fra samtlige deler av virksomheten til selskapet. Fra bosspann til forbrenningsanlegget. Kommunikasjonsdirektør Kildahl har et tosidig mål med dvd-prosjektet.

- Det startet med at vi ville ha et kulturelt innslag til markeringen av 125-årjubileet. Og da engasjerte vi Ole. Resultatet, både lydene og filmopptakene slo godt an blant de ansatte. De satte pris på et kulturinntrykk der de kjente seg igjen, både som kolleger og fra arbeidet. Dette gjorde at vi ønsket å bruke Ole og partnere videre også, sier Kildahl.

- Det gir virksomheten vår en ekstra dimensjon at vi kan markedsføre oss med originale og spennende kunstneriske uttrykk som er basert på det vi driver med. Det blir en annen og uventet innfallsvinkel til BIR. Og kombinasjonen av ny musikk og levende bilder har mye styrke, sier Kildahl.

Hun legger også vekt på at prosjektet vil bidra til å forsterke den identiteten internt i selskapet.