I «Kolbein Falkeid - et nærbilde» møter vi poeten gjennom fem intervjuer med musiker og prosaist Ketil Bjørnstad, som utvilsomt har et talent for portrettintervjuet. Her flettes biografisk bakgrunnsstoff sammen med gode, reflekterte spørsmål til forfatteren. Jevnlig dukker det opp dikt i teksten. De kan leses som smakebiter fra Falkeids forfatterskap, i tillegg får leseren innblikk i Falkeids særpregede poesi. Bjørnstad siterer også fra litteraturhistorien, der Falkeids diktning har en sentral plass. For som det så treffende står på bokens bakside: «Kolbein Falkeid er en av Norges fremste og mest folkekjære moderne lyrikere».

Selv om de fem møtene som utgjør boken blir kalt samtaler og ikke intervjuer, er det stort sett Bjørnstad som spør og Falkeid som svarer, en rollefordeling som fungerer utmerket. Falkeid fremstår som en klok poet, en person der diktekunst og livserfaring møtes i Sokrates berømte ord; «jeg vet at jeg ingenting vet». Noen nøkkelord er livserfaring og refleksjon, mikrokosmos og makrokosmos, og samtalene er i seg selv en illustrasjon på Falkeids spørrende holdning til tilværelsen, den samme holdningen som nedfeller seg i diktene og gjør dem sterke.

I boken vender samtalen flere ganger tilbake til datteren Helgas død, som Falkeid skriver om i samlingen «En annen sol». De personlige erfaringer er alltid springbrett for bredere refleksjon rundt sorg og lidelse, allmennmenneskelige erfaringer som diktekunst kan sette ord på. Falkeid er en belest poet. Her er mye mat for tanken - ikke minst de tankene han gjør seg om skrivekunst:

«Du må legge ut snublestener. Leseren må, mens han leser diktet, plutselig snuble over ordet. For det er så forbaska lettvint og billig å gjøre alt vakkert. Skjønnhet er jeg egentlig veldig skeptisk til, generelt. Det unge er selvsagt alltid vakkert, men hvor ofte ser du en maler male en mannekeng? Så hva er skjønnhet? Når vil maleren male mannekengen? Jo, når mannekengen sitter der, trøtt sliten og utbrukt. Da vil maleren male.»

GRO JØRSTAD NILSEN

Er du enig med vår anmelder? Si din mening her: