Anders Jørgensen og Ole Hamres kortfilm er blitt internasjonalt etterspurt.

- Nå våger jeg å tro at festivallivet under BIFFR var mer enn et blaff for filmen vår, sier den stolte og glade regissøren Anders Jørgensen.

- Første gang vi viste den tolv minutter lange filmen, hvor vi på vårt eget vis skildrer livet på plattformen «Njård», var på Festplassen i fjor i forbindelse med Hydros 100 års jubielum. Etterpå ble « Hydromatopoetikon» akseptert som kortfilm under BIFF, men det var først da vi ble invitert til filmfestivaler i Milano og Teheran at vi for alvor forstod at filmen nå lever sitt eget liv, også i utlandet.

Jørgensen tar med seg familien til Filmfestivalen i Milano niende november, men han teller fortsatt på knappene om han skal dra til festivalen i Teheren i slutten av den samme måneden selv om «Hydromatopetikon» konkurrerer i klassen som beste internasjonale kortfilm dder.

Omet av en plattform
Det er en særegen film de to bergenserne har laget, langt fra de tradisjonelt fortalte bedriftsjubileums filmene.

- Først lot vi kamera og mikrofon gå så tett som mulig inn på de menneskelige og de mekaniske prosessene. Det vi opplevde var to tilsynelatende forskjellige historier: Omet av maskinene og omet av menneskene. Men når vi så lettet fra plattformdekket og betraktet det hele i et fugleperspektiv lignet det mer på èn historie: Omet av alt, omet av «Njård», skriver komponisten Ole Hamre på coveret.

- Nye prosjekter på gang?

- Ja, det skjer noe hele tiden, og så langt har jeg heldigvis sluppet å lage reklamefilmer for å få det hele til å gå rundt økonomisk. Akkurat nå holder Ole Hamre og jeg på med en ny jubileumsfilm. Denne gang for BIR, forteller Jørensen.