Ap vil i første omgang ansette én sentral fylkeskoordinator for å samle festivalkompetansen i Hordaland.

- Vi må legge bedre til rette for både kunstnerisk og økonomisk samarbeid mellom de ulike hordalandsfestivalene, sier Ruth Grung, Aps fylkesordførerkandidat.

Ap vil lage en kompetansebase regionalt hvor man blant annet kan finne en oversikt over frivillige. De ser også for seg at festivaler kan samarbeide om å skaffe sponsorer, samt samarbeide om innkjøp som kan gi stordriftfordeler. Ap har fått inspirasjon til HordFest på Voss.

- På Voss har fire aktører gått sammen og startet "Festival Voss". De har lykkes med å samle kompetansen som ulike festivaler som Vossajazz, Esktremportveko og et idrettsarrangement som Voss Cup sitter på, sier hun. Et konkret kunstnerisk resultat av samarbeidet er "Ekstremjazz", som blander ekstremsport og jazz.

- Styrk eksisterende kompetanse

Arne-Kristian Teigland, festivalsjef for Bygdalarm i Øystese, sier at en festivalsentral ikke er noen ny tanke. Han mener at man heller bør styrke de organisasjonene som allerede er der.

- Norsk Rockforbund hjelper mange på nasjonalt nivå, og på lokalt og regionalt har vi BRAK som gjør en veldig god jobb. Jeg tror heller man bør styrke disse organisasjonene. En festivalsentral må ha utspring i miljøet, sier han.

Ole Øvretveit er sjef for Periferifestivalen, han er positiv til opprettelsen av HordFest.

- Vi har tenkt på noe av det samme. Det er viktig å få samlet kompetansen. Festivaler kan se ulike ut, men vi er ofte like som organisasjoner. En slags festivalsentral kan kunne hjelpe folk å gå i noen av de vanlige nybegynnerfellene, sier han.

- Men det er viktig at den kompetansen som er der fortsatt brukes, for eksemmpel hos BRAK, sier han.

- Et siste valgkamputspill

Helge Andre Njåstad (Frp) er ordfører i Austevoll og leder av kulturutvalget i fylkeskommunen, han ser ikke noe umiddelbart behov for en festivalsentral.

- Jeg tror nok de som driver festivaler snakker sammen uten hjelp fra oss politikere.

- Men er det ikke en god idé å prøve og samle kreftene?

- Jo det kan det være, men dette er bare et siste valgkamputspill for å få kulturstemmer, sier Njåstad.