Utvannet absurdisme

Småmorsom, men stillestående litterær lek