Til tross for at enkelte aktører som Snøhetta har vunnet prestisjekontrakter og reist signalbygg i andre land, utgjorde eksport bare én prosent av bransjens totale omsetning i 2014, ifølge Prognosesenteret. Nå får norsk arkitektur et eget eksportprogram. Næringsdepartementet og Kulturdepartementet står bak pilotprosjektet, som skal vare i ett år, med oppstart i høst.

– Det er flere arkitekter som har oppdrag i utlandet, alt fra hundretusenkronersklassen til flere titalls millioner, men samlet er det en liten andel, sier Tor Inge Hjemdal, direktør for arkitektur i DOGA.

Åtte-tolv kandidater

Samarbeidspartnerne DOGA og Innovasjon Norge skal ferdigutvikle eksportprogrammet. Tor Inge Hjemdal i DOGA antyder at satsingen skal spisses mot åtte til tolv arkitektvirksomheter som har ambisjoner og forutsetninger når det gjelder eksport.

Hjemdal sier at et kriterium for å bli satset på, er at man har både lyst, forutsetninger og ambisjon.

– I programmet vil vi ha kontinuitet og jobbe tett sammen med et utvalg aktører over en periode. Av erfaring har vi kunnskap om hva som fungerer. Vi ønsker bedrifter som er klare for å satse i utlandet, som har noe erfaring og initiativ internasjonalt. At man for eksempel har noe oppdrag utenlands, vært på Veneziabiennalen eller publiserer i utlandet er en start, sier han.

Professor Anne-Britt Gran, leder for BI Centre for Creative Industries, mener det bor et betydelig eksportpotensial i norsk arkitektur.

– Norge er kjent for god og bærekraftig arkitektur og gode arkitektoniske løsninger. Man kan oppnå verdifull nettverksbygging og kompetansedeling, sier hun.

Prøveprosjektet skal vare et år, til høsten 2018.