Retter krass kritikk mot norsk hemmelighold

Teaterstykket Forsvaret vil ha innsyn i før det vises, «Simons historie», retter flengende kritikk mot Forsvarets mange fortielser om det som har skjedd i Afghanistan.