- Jeg er veldig glad i opera, og har ikke noe imot at det reises et bygg for musikkteater. Griegakademiet og musikkskolen trenger skikkelige fasiliteter, men jeg kan ikke forstå at det skal være nødvendig å rive alle disse husene for å få plass til bygget, sier Helge Haugland.

Familieboliger

Han bor i Fosswinckels gate 16b, midt inne i ett av de to kvartalene som blir berørt, dersom planene om nytt musikkteater med kulturskole og Griegakademiet skal realiseres. Så mye som 28 bygg kan bli revet. Det er leiligheter i de aller fleste av dem. Fosswinckels gate 16b er et moderne leilighetsbygg med ni leiligheter.

- Dette er typiske familieboliger, men i boligene rundt her er det både studentboliger og leiligheter.

Haugland står på den felles takterrassen og peker utover hustakene. Utsikten mot Grieghallen, Fløyen og Ulriken er praktfull.

- Alt det du ser her, ryker til. Rett nedenfor her er et større bygg under ombygging. Der kommer det selveierleiligheter.

Rådyr tomt

Det er langt frem og mange hindre som skal passeres før det blir satt noen spade i jorden her. En musikkteatertomt i disse kvartalene vil bli Bergens dyreste. Samlet bruksareal for de 28 byggene er drøye 13.000 kvm. Regner vi en gjennomsnittspris på 30.000 kroner pr. kvm, vil det koste over 400 millioner kroner bare å løse ut eiendommene.

Grieghallen-direktør Gert Atle Gundersen lanserte Griegallmenningen i 2005, men planene havnet i møllposen etter massive protester. Et møte med kommunen i april var det som skulle til for å hente planene frem igjen, nå som ett av tre alternativ for et bygg for musikkteater i Bergen. Gundersen vedgår at tomten blir dyr.

- Av de tre alternativene er dette den desidert dyreste tomten, sier han.

Festbrems

Til BT tidligere denne uken uttalte Gundersen at kostnadene med operaen er beregnet til mellom 600 og 800 millioner kroner.

- Det er prisen på det rene operabygget. Grunnerverv kommer i tillegg. Vi har ikke sett på de kostnadene ennå.

Han presiserer at arealbehovet vil bli vesentlig mindre dersom det bare skal bygges opera. Det betyr også at færre hus må rives.

Det er ikke nok til å blidgjøre fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd.

- Jeg driver normalt ikke saksbehandling i BTs spalter, men noen ganger er det en fylkeskonservators oppgave å være festbrems. Og når fylkeskonservatoren er festbrems, er det på tide å finne seg et annet lokale å feste i.

- Ikke viktig nok

Området det er på tale å rive, består av hus med tre til fire etasjer, i all hovedsak reist mellom 1860 og 1900. Hvert enkelt hus er ikke vernet, men området har vernestatus.

- Dette området er ett av flere som gjør Bergen unik. Skulle man ofre så mange bygg for å få reist et nytt bygg, måtte det være ekstremt viktig. En opera er ikke et slikt bygg. Her bør man heller finne seg en ledig tomt, sier Ekerhovd.

Det siste mener Gert Atle Gundersen er et håpløst utgangspunkt.

- Ekerhovd representerer en sektorinteresse. La oss først utrede de ulike alternativene og få fakta på bordet når det gjelder nytteverdi, kostnader og kulturhistoriske interesser. De kulturhistoriske interessene vurderes mot andre hensyn før man konkluderer. Det er slik man drive byplanlegging, sier han.

Skal mobilisere

I Nygårdshøyden velforening har de ikke tenkt å vente på utredningene. De protesterte sist planene ble lagt frem, og skal protestere igjen.

- Dette er helt forferdelig. Velforeningen har vært med på å stoppe disse planene før. Nå trekkes planene frem på nytt. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være nødvendig, sier leder Frode Qvale.

Planene er så ferske at styret i velforeningen ikke har fått tid til å reagere, men det er kalt inn til styremøte, og andre velforeninger på Nygårdshøyden skal og inviteres med. Helge Haugland bidrar gjerne.

- Vi har et unikt miljø i dette kvartalet. Naboskapet til restauranten Hanne på Høyden gjør dette til et helt spesielt bomiljø. Det skal vi forsvare, sier han.