Hobbyhistoriker og kongeentusiast Gunnar Rosenlund (73) har sendt en formell klage til Riksantikvaren, med kopi til Det kongelige slott. Han mener det er uforsvarlig at Domkirken i Bergen står ubevoktet, siden Magnus Lagabøtes sarkofag og andre verdisaker er gjemt i murveggen i kirken. I forrige måned hadde han med seg forskere fra SINTEF til å scanne domkirkeveggen med en såkalt georadar.

«Her må det handles øyeblikkelig. Kostbarhetene i gravkammeret kan bli stjålet når som helst. Det er jo ingen bevoktning i Domkirken verken utenfor eller inni kirken. Nå må dere forstå hva denne mektige norgesveldekongen rådde over av verdier!», skriver Rosenlund i klagen.

- Riksantikvaren er misunnelig

Før Rosenlund leide inn radaren fra SINTEF, hadde han blant annet benyttet seg av ønskekvist og synske damer i søket. Nå skriver han at han er helt oppgitt over behandlingen av det han kaller «det verdifulle funnet», og stiller også spørsmål ved om de tilsatte hos Riksantikvaren er misunnelige over at «funnet er gjort i Bergen og ikke i Oslo».

- Når jeg snakker med de forskjellige mediene, kan de ikke forstå hvordan noe sånt kan ligge i Bergen, og ikke i Oslo. Så det er klart det finnes misunnelse, sier Rosenlund, som ikke legger skjul på at han tror det finnes misunnelse hos Riksantikvaren også.

- Ja, det tror jeg. De gir bare blaffen. Det er en merkelig måte å behandle dette på.

- Useriøst

I klagen truer Rosenlund med å anmelde Riksantikvaren til politiet om han ikke får svar innen tre dager. Hos Riksantikvaren tar de det hele med knusende ro. De har ikke like stor tiltro til det hobbyhistorikeren mener å ha bevist etter sine radarsøk.

- Jeg skjønner godt at Rosenlund er veldig ivrig, men vi tar det atskillig mer med ro. Det er selvsagt frustrerende for ham, men vi har minst like mye tiltro til forsker Øystein Ekroll. Han har uttalt at det er 99 prosent sikkert at kongen ikke ligger begravd i veggen, sier Dagfinn Claudius, avdelingsdirektør ved kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren.

Han forsikrer om at Rosenlund skal få svar på henvendelsen sin.

- Det er direkte useriøst av ham å skrive at han skal gå til politianmeldelse. Den slags press gjør ikke inntrykk på meg.

- Hva tenker du om påstandene han kommer med om at Riksantikvaren lider av misunnelse?

- Nei, det lider vi i hvert fall ikke av. Hvis det skulle vise seg å være et veldig spennende funn her, skal alltids den som er ansvarlig for det få æren av oppdagelsen. Vi syns bare det ville ha vært kjempemorsomt om Gunnar Rosenlund har rett, sier Claudius.