Hybelen til Ask Burlefot i «Sangen om den røde rubin» er nå plassert til Øisteins gate 3. Her var det balkongen ble omgjort til dametoalett.

Året er 1939. Hva gjør man når man har ulovlig nattebesøk på hybelen, venninnen er tissetrengt og hun må gjennom leiligheten til husverten for å nå et toalett? Ask Burlefot — hovedpersonen i «Sangen om den røde rubin» - valgte å plassere venninnen på balkongrekkverket i fjerde etasje, slik at hun kunne tisse over kanten. I en ny bok om Agnar Mykle, blir de mange hyblene hans i Bergen lokalisert, fra desember 1938 til juli 1939 bodde han i Øisteins gate 3, der balkongen vender ut mot det som nå heter Sydnesplassen 13. Dette var hybelen der Ask tok jentene med seg hjem.

— Vi har fått tak i adressekortet til Mykle hos kemneren. Akkurat hvor han hadde hyblene sine, har pussig nok ikke vært kjent, sier Jo Gjerstad ved Bodoni forlag.

- Jeg beundret ham

Boken «Agnar Mykle og Bergen» kommer ut i disse dager, og inneholder artikler som Mykle skrev for Bergens Arbeiderblad i årene 1945-48. I et innledende essay, har tidligere professor Willy Dahl skrevet om Mykles tid i Bergen.

— Vi var bekjente i tiden etter krigen, da begge gikk i Studentersamfunnet. Mykle var en hovedskikkelse i Samfunnet. Det var ikke fritt for at jeg som 19-åring beundret ham som snakket så ubesværet fra talerstolen og hadde fått noveller på trykk i Magasinet for alle, sier Dahl om den 12 år eldre Mykle.

Dahl forteller at Mykle fikk frie tøyler i BA, og at han skrev annerledes og mer muntlig enn det som var vanlig i pressen den gangen.

— Han var nyskapende. Artiklene hans er viktige av flere grunner. De er godt skrevet og har sin egenverdi som lesestoff, men de bidrar også til å fylle ut bildet av Mykle som forfatter. Dessuten er de viktig bergensiana som viser hva som ble snakket om og debattert i byen.

Solidarisk med de svake

Den trofaste sosialdemokraten, som Dahl kaller Mykle, var solidarisk med svake grupper og sparket alltid oppover.

— Men i én sammenheng var han hensynsløs: Når han kunne få seg nokke, som vi sier på bergensk. Det er en sprik mellom den samfunnsengasjerte Mykle og privatmennesket, sier Dahl.

At bruken av levende modeller i «Sangen om den røde rubin» har vært til skade for folk, kommer Dahl inn på i essayet i boken. Men nå er det så lenge siden at det ikke lenger skader - eller støter - noen, mener han.

— Balkongscenen er i alle fall ikke pornografisk. Når leserne har festet seg ved den, er det fordi den er så humoristisk.

DAMETOALETT: Med Johanneskirken som eneste vitne i natten, ble balkongen (oppe til venstre på bildet) i fjerde etasje i Øisteins gate 3 - nå Sydnesplassen 13 - omgjort til dametoalett da Ask Burlefot hadde ulovlig damebesøk. Willy Dahl har skrevet et essay som innleder boken «Agnar Mykle og Bergen».
RONALD HOLE