— Griegs og Troldhaugens internasjonale posisjon bidrar sterkt til å styrke omdømmet til og gjennomslagsmulighetene for Festspillene i Bergen, Bergen Filharmoniske Orkester og Griegakademiet, skriver tre kulturtopper i et åpent brev til bystyret i Bergen.

Festspilldirektør Per Boye Hansen, direktør for Bergen Filharmoniske Orkester, Bernt Bauge og instituttleder for Griegakademiet Frode Thorsen håper at politikerne skal vende tommelen ned for de omstridte byggeplanene på neset ved siden av Edvard Griegs komponisthjem på Troldhaugen.

Så bort fra faglige råd

— Den foreslåtte Skjoldnesutbyggingen vil ligge i Troldhaugens siktelinjer og endre landskapets karakter. Troldhaugens beliggenhet, med utsikten over Nordåsvatnet, er et landemerke av uvurderlig nasjonal betydning. Selv om det allerede er gjennomført uheldige inngrep, spesielt gjennom bygging av motorveien, er Troldhaugen, med landskapet rundt, fortsatt et av de sentrale ikonene i norsk kunst- og kulturhistorie, skriver de tre kulturlederne i brevet.

Men noen justeringer gikk byrådet i Bergen inn for at det kan bygges rundt 250 boenheter på Skjoldnes, ca. 500 meter fra Troldhaugen. Byrådet valgte dermed å se bort fra kommunens egen fagetat som var kritisk til byggeplanene.

— Fra første dag av vi vært opptatt av hva Troldhaugen og brukerne av Troldhaugen mener. Dette er også bakgrunnen for at vi har brukt så lang tid på saken og gitt detaljerte føringer for bebyggelsen, sier byråd for byutvikling Filip Rygg.

- Bergen Kunstmuseum, Festspillene, Bergen Filharmoniske Orkester, Griegakademiet og kommunens egen administrasjon er kritisk til utbyggingsplanene. Hvorfor ønsker du utbygging?

— Det er ikke uvanlig med kritiske innvendinger i utbyggingssaker, og det er bra. Men vi ønsker å utvikle en by og er trofaste mot den kommunedelsplanen som ble vedtatt i 2001. Den gikk inn for en fortetning i dette området. Slaget om denne saken sto egentlig for 11 år siden. Siden den gang har utbyggerne investert mye penger i området. I denne runden har vi vært mest opptatte av å lytte til kritikerne og har justert planene ut fra det, sier Rygg.

Åpent eller avgjort?

Innstillingen fra byrådet skal ifølge planen opp i bystyret før sommeren. Og selv om samarbeidspartiene Høyre, KrF og Fremskrittspartiet har flertall, mener Filip Rygg at utfallet er åpent.

Ledelsen i Festspillene, Bergen Filharmoniske Orkester og Griegakademiet, mener det folkevalgte i bystyret må tenke seg godt om.

— Hvis Troldhaugens posisjon og attraksjon svekkes, vil det på sikt kunne få merkbart negative konsekvenser også for våre institusjoner.

Hva mener du om utbyggingen?