I Venezuela har det offentlige musikktilbudet El Sistema — «Systemet» - siden 1975 bygget opp et enormt undervisningstilbud innen klassisk musikk som organiserer mange hundre tusen ungdommer i små og store orkester.

TV 2s dokumentarfilm «Musikkrevolusjonen» handler om et påbegynt samarbeid mellom Festspillene i Bergen og unge musikere i hovedstaden Caracas, og følger direktør Per Boye Hansens personlige engasjement for å få i stand en konsert med unge venezuelanere under Festspillene i 2011. Kontrasten mellom slummen i Caracas og El Sistemas aktivitet er slående.

Gratis tilgang

Mens gatebildet i millionbyen er preget av drap, vold og fattigdom, strømmer titusenvis barn og ungdommer hver dag til musikkskolene for å spille på klassiske instrumenter som noen ganger er laget av pappmasjé, synge i kor, og dirigere hverandre.

PRIMUS MOTOR: Sjefspedagog og primus motor José Antonio Abreus visjon er at alle barn skal ha gratis tilgang til å spille klassiske instrumenter.
TV 2

Venezuelas og El Sistemas breddesatsing på klassisk musikkopplæring er unik og fascinerende, og den klassiske musikkulturen i Caracas fremstår i dokumentaren som vital og levende. Sjefspedagog og primus motor José Antonio Abreus visjon er at alle barn skal ha gratis tilgang til å spille klassiske instrumenter.

Kjerneverdiene er glede, motivasjon, lagånd og måloppnåelse. Det er ingen ventelister på musikkskolene, som er åpne seks dager i uken, og alle kan følge undervisningen så lenge som de ønsker. Musikkopplæringen foregår ofte i samarbeid med sosiale hjelpetiltak som for eksempel barnehjem.

Sammenlignet med andre land i samme økonomiske utviklingsfase som Venezuela, satser landet store summer på musikkopplæring, og til tross for instrumentmangel og knapphet på ressurser har landet de siste årene frembrakt en rekke klassiske talenter.

Kontrasten til bildene fra den norske musikkopplæringen er også stor, og filmen viser noen forskjeller i den klassiske musikkopplæringen i de to landene. Mens 150 barn i Caracas på en vanlig ettermiddag sitter og fører opp symfonier, er interessen og tilbudet åpenbart annerledes i Norge, der barna står i små grupper og øver på sine fioliner.

Dette viser hvordan to land, som begge lever av oljepenger, har helt ulike visjoner for hvordan musikk kan formidles. Musikkopplæring foregår åpenbart etter andre målsettinger i Norge, hvor det er ventelister for å komme inn på musikkskolen.

Talentuvikling

Dokumentaren om ungdommene fra El Sistema og deres opptreden i Bergen er en uvanlig satsing på flere måter. Private sponsorer har dekket musikernes reisekostnader, midlene til dokumentaren kommer direkte fra sjefredaktør Alf Hildrums pott, og medarbeidere fra TV 2s nyhetsavdeling har laget filmen som et overskuddsprosjekt.

KONSERT: Bundet sammen av hurtige overganger fører de ulike historiene frem til en ungdomskonsert i Grieghallen i 2011.
TV 2
KONTRASTER: Mens gatebildet i millionbyen er preget av drap, vold og fattigdom, strømmer titusenvis barn og ungdommer hver dag til musikkskolene.
TV 2

Regissør Robert Reinlund har sydd sammen ulike historier fra Bergen og Caracas i en tett produksjon med høyt tempo og en utvikling frem mot et klimaks. Fremstillingen av El Sistema er gjennomgående positiv, og filmen fokuserer kun på de oppbyggelige sidene ved musikkopplæringen i utviklingslandet Venezuela.

Den musikalske gleden og fordelene med El Sistema synes å være konstante, organisasjonen synes å motvirke en rekke sosiale vanskeligheter, og festspilldirektørens organisatoriske utfordringer synes alle å være løsbare. Bundet sammen av hurtige overganger fører de ulike historiene frem til en ungdomskonsert i Grieghallen i 2011, hvor musikerne på scenen var iført venezuelanske joggedresser i beste Hugo Chavez-stil.

Jubelscenen i filmen viser frem de ungdommelige og vitale røttene til den klassiske musikken, men er også en seierfortelling hvor det bare finnes vinnere.

Filmen gir få opplysninger som gir seeren grunn til å tvile på at vi har med en solskinnshistorie å gjøre, siden det er entusiasmen ved musikken som står i fokus. På 45 minutter er det dessuten vanskelig å vise stort mer enn korte glimt av potensialet i El Sistemas konsept. Den venezuelanske musikkopplæringen som sosial og musikalsk kraft er spesiell nok til at den kunne vært materiale for flere dokumentarfilmer. El Sistema har tidligere vært gjenstand for dokumentarer, som denne anmelderen ikke har sett.

Venezuela er i ferd med å bli et nytt sentrum for talentutvikling innen klassisk musikk, og flere stjernedirigenter reiser årlig til Venezuela for å undervise innenfor El Sistema. Hvilke kvaliteter Festspillene i Bergen styrker i dette samarbeidet, er fortsatt et åpent spørsmål, men impulsene fra El Sistema kan bli mer interessante enn hva et symfoniorkester med unge talenter skulle tilsi.

På årets 60. Festspill fremfører Orchestra NoVe, som består av 160 unge talenter fra Venezuela og Norge, stykker av Gustav Mahler og den venezuelanske komponisten Evencio Castellanos (1915-1984).

Enig med vår anmelder? Si din mening her.