• Tomas Espedal

    FOTO: Silje Katrine Robinson

  • Charlotte Riise

    FOTO: Odd E. Nerbø

  • Henning Bergsvåg
  • Erlend O. Nødtvedt

    FOTO: Ørjan Deisz

Hva er den vakreste diktstrofen du kjenner?

Vi spurte poetene om deres favorittlinjer.

Tomas Espedal

forfatter

 

Det regner stille i mitt hjerte

som det regner i byen

PAUL VERLAINE

 

Charlotte Riise

poet

 

EN BY ELLER EN LITEN ØY

Du i denne gåten:

stillheten i

byen er som stillheten på havet

eller i skogen

EMMANUEL HOCQUARD

 

 

Henning Bergsvåg

poet

 

THE BEAUTIFUL POEM

I go to bed in Los Angeles thinking

about you.

Pissing a few moments ago

I looked down at my penis

affectionely.

Knowing it has been inside

you twice today makes me

feel beautiful.

RICHARD BRAUTIGAN

 

 

Erlend O. Nødtvedt

poet

 

GULLHANEN

Og eg var longo død. Død i mitt skal,

og gol som gullhane i Miklagard.

Eg levde under – høyrde skurr og svar

og streid imot; og holt læt seld sjels gal.

 

Til draumen skok meg vak ei festgul nott,

so hamen fall og glansen vart til støv;

Eg er i døri heime. Huset søv.

Og barnehjarta slær att sælt og brått.

 

Eg stend med hand på klinka inn til mor

og far, – ser månen skin på slite golv.

Du vart so lenge? kjem det, utan ord.

 

Bak rømdi rørde sorgi tungt sin kolv.

So slepte draumen meg. I gullsmidd gjord

for keisaren eg atter gol og svor.

OLAV H. HAUGE

Siste fra Kultur