Frp-politiker Morten Høglund mener kunstneren Morten Traavik misbruker norske soldater i kunstprosjektet «The Promised Land». Høglund har tatt saken inn på Stortinget ved å be forsvarsministeren, Espen Barth Eide, redegjøre i spørretimen for hvorfor soldatene deltok på nordkoreanskinspirert massegymnastikk i Kirkenes.

Andre helgen i februar ble et norgesrekordforsøk avholdt under festivalen Barents Spektakel i Kirkenes. Som Aftenposten.no omtalte, laget kunstneren Morten Traavik, i samarbeid med kuratorgruppen «Pikene på broen», Norges største levende bildevegg.

Nordkoreanske instruktører, norske soldater

På ordre fra de nordkoreanske instruktører i massegymnastikk holdt norske NATO-soldater fra Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) opp hvert sitt piksel — og sammen utgjorde de et større, levende bilde, dette inspirert av den nordkoreanske tradisjonen Arirang.

Men dette norgesrekordforsøket satt sinnet i kok på Stortinget.

Etter å ha sett bildene fra Kirkenes, sendte Fprs forsvarspolitiske talsmann Morten Høglund skriftlige spørsmål til forsvarsminister Espen Barth Eide, hvor han ba ministeren redegjøre for bruken av soldatene. Høglund mener de ble misbrukt av Traavik.

— Mener statsråden at det er uproblematisk og tjenestemessig fornuftig å benytte uniformerte soldater fra Garnisonen i Sør-Varanger i kunstprosjekter som fremstilles som nordkoreansk propaganda, og er det føringer for hva norske soldater kan benyttes til når det gjelder sivile arrangementer?

Overfor Aftenposten.no utdyper Høglund kritikken:

— Jeg synes det ser rart ut at norske soldater bidrar i et sånt type prosjekt med en så klar Nord-Korea-link. Med mitt spørsmål har jeg forsøkt å få til en bevisstgjøring av hva vi ønsker å delta på med våre soldater, her bør det gå noen grenseganger. I dette tilfellet mener jeg man gikk langt over streken. Jeg har snakket med andre prominente mennesker som var til stede, men som ikke ville la seg avbilde sammen med nordkoreanerne med tanke på hvordan det ville bli misbrukt. Det er klart at dette brukes i Nord-Korea på en eller annen måte.

- Har du sett at dette har blitt misbrukt noe sted?

— Nei, men jeg har snakket med folk som har vært i Nord-Korea, og er kjent med at Nord-Korea bruker dette kulturutrykket for å fremheve noe de er dyktige på. Det har vært mange eksempler på at man gjør noe i beste mening men som blir misbrukt i propaganda. Jeg ønsker ikke å signalisere overfor Nord-Korea at det fra norsk side gis noen anerkjennelse av regimet, sier Høglund til Aftenposten.no.

- Viktig for forsvaret å være synlig

Espen Barth Eide svarte i dag på spørsmålet fra Høglund.

— Forsvaret opplyser at henvendelsen om å benytte soldater kom fra organisasjonen «Pikene på broen», som arrangerte kulturfestivalen. Sjef for GSV godkjente forespørselen etter å ha sett bildene som skulle inngå i prosjektet. Forsvarets retningslinjer åpner for bruk av soldater til sivile arrangement som dette, skriver Barth Eide.

Han peker på at prosjektet hadde som mål å sette fokus på grenseområder, og at det er positivt at Forsvaret er med på dette:

Hvor kan bilder av natur fra nordområdene og bilder av min syv måneder gamle sønn være nordkoreansk propaganda? Morten Traavik

— I ettertid har det imidlertid blitt klart at kunstprosjektet fikk en annen vinkling. Det fremgår av programmet at hensikten med kulturfestivalen var å sette fokus på grenseområdet. Det er viktig for Forsvaret og GSV å være en synlig organisasjon i kommunen, og å bidra som en positiv medspiller i Øst-Finnmark. Å støtte opp om lokale kulturaktiviteter er én måte garnisonen kan gjøre dette på. Det er imidlertid uheldig dersom Forsvarets bidrag i dette tilfellet ble oppfattet negativt.

Barth Eide skriver at forespørsler til forsvaret om å delta på sivile arrangementer alltid vurderes nøye, og at det nå pågår et arbeid for å revidere retningslinjene for dette.

- To søringer diskuterer avisoverskrift

— Jeg synes på en måte det er morsomt at et kunstprosjekt blir tatt på alvor, og blir tatt opp i Stortingets spørretime, men premisset er helt feil, sier Morten Traavik.

Traavik spør hvordan Høglund mener norske soldater har blitt misbrukt i kunstprosjektet.

— Jeg vil utfordre Høglund til å se igjennom all dokumentasjon og vise meg hva i prosjektet som er nordkoreansk propaganda, og hvordan det har blitt misbrukt. Hvor kan bilder av natur fra nordområdene og bilder av min syv måneder gamle sønn være nordkoreansk propaganda? Forsvarsministeren skriver at prosjektet har fått en «annen vinkling» - det er også bare oppspinn. Uansett hvordan man tolker dette ser det ut til at det er to søringer som diskuterer en avisoverskrift, og ikke noe de vet noe om sier Traavik.

Norgesrekordforsøket var en del av hans prosjekt «The Promised Land», et kunstverk i tre deler, som Traavik har utviklet i og om Nord-Korea.

— Hvis Høglund kjenner noen som har vært i Nord-Korea kunne kanskje de fortalt ham at det er et av verdens mest avsondrede land, som ikke samarbeider med mediene utenfor - hvilke nyhetskilder skulle de da bruke, for å kunne få fatt på dette og spre det som propaganda? Her er det Høglund, og ikke Nord-Korea, som er propagandisten. Det er han som sprer løgn og oppspinn som er skuffende enkelt å tilbakevise, sier Traavik.

Ingen klager på prosjektet

Hverken Forsvarsdepartementet eller Forsvarsledelsen har ikke de fått noen klager på Traaviks prosjekt i Kirkenes.

— Vi har ikke fått noen reaksjoner, foruten en privatperson som har ringt inn, sier seniorrådigver i kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet, Asgeir Stange Brekke.

— Vi kan ikke se på dette tidspunkt at vi har mottatt noen henvendelser i saken, sier oberstløyntant Bent-Ivan Myhre, forsvarssjefens talsmann.

Morten Høglund sier han er fornøyd med svaret fra Barth Eide, og glad for at Forsvarsdepartementet vil gå igjennom retningslinjene sine.

— Jeg vil ikke gå videre med saken, med mindre det skulle dukke opp nye forhold, sier Høglund.

Traavik sier han synes det er leit hvis Garnisonen i Sør-Varanger lider noen yrkesmessig skade som følge av prosjektet.

— Jeg synes det er dypt urettferdig, om noe så burde GSV hatt honnør for at de tør å være med på noe som ikke bare er et viktig kulturelt tiltak, som har gitt internasjonal og nasjonal oppmerksomhet til landsdelen, men også noe som burde vært modell for en militærmentalitet. Her åpner man opp for å prøve ut nye former for samarbeid. Jeg håper de slipper å få kjeft for å ha vært med i et fredsskapende tiltak, noe som Forsvaret sier de er så glad i. GSV har vist at de i stor grad driver med selvstendig tenkning, noe som ikke oppmuntres hos forsvarsledelsen, sier Traavik.

Traavik har samarbeidet med Forsvaret før - men det fikk en brå slutt da den russiske presidenten kom på besøk:

I 2010 samarbeidet Traavik med Forsvarsmuseet om kunstinstallasjoner på Akershus festning. Prosjektet, som fikk navnet «Hærwerk», ble imidlertid stanset etter to av fem planlagte installasjoner. Den tredje insallasjonen, som var en rakett med et påtredd kondom - ble tatt ned flere måneder før tiden, for ikke å risikere å fornærme Russlands president, Dmitrij Medvedev, som skulle Oslo i forbindelse undertegnelsen av delelinjeavtalen. Etter det ble de to neste utstillingene i prosjektet også skrinlagt.

Hva tenker du om kunstprosjektet? Si din mening her.