• Gunnar Bakke gjorde tidlegare i år eit intervju med tidsskriftet Minerva, der han uttala at han var for elitetenking i kulturen, men samtidig var mot at nokon skulle fortelja kva som var god kultur og ikkje.
     
  • Bakke fekk kritikk for dette intervjuet, blant anna frå andre politikarar.
     
  • Seinare uttala Bakke at reaksjonane tyda på at han burde ha uttala seg annleis i intervjuet.
     
  • I eit seinare intervju i BT uttala òg Bakke at kulturnæringa og kunstnarmiljøa var det han såg på som mest spennande å koma inn i.