20 år og litt mindre stri

Litteraturtidsskriftet Vagant har overlevd med stil og storm i to tiår. Det er kanskje fordi leserne enten blir bibelske eller fortørnet i møte med det.