Den eldste bruken av ordet "allmenning" i den bergenske forstand finner vi i Bergens byvedtekter fra 1302. En allmenning skulle være minst 8 gammelnorske alen bred (1 alen = 55,3 cm), og hensikten med allmenningene var å fungere som offentlige ferdselsårer. Ved de mange brannene i Bergen viste de bredeste allmenningene seg også å fungere som effektive brannstoppere, selv om de fleste allmenninger på den tiden var så smale at flammene spredte seg over dem.

Etter den katastrofale bybrannen 19. desember 1561 søkte byrådet i Bergen til kongen om at det måtte anlegges "noen beqvemme Pladser" for å unngå at senere branner skulle spre seg over hele byen. Året etter fikk lagtinget i oppgave å stikke ut "de Gader, Stræder og Almindinger, som ... herefter for saadan Ildebrandsvaade nyttigst og bekvemmest kunde være", og dermed var grunnlaget lagt for de store og brede allmenningene som Bergen er kjent for i dag. Da det meste av Vågsbunnen ble ødelagt etter en ny brann i 1582, begynte planleggingen av det som nå er Torgallmenningen.

Torgallmenningen og Ole Bulls plass er i dag Bergens storstue og byens naturlige midtpunkt.

Kilde: Bergen Bys Historie, Alma Mater forlag.