Dermed er gründer og sykehuseier Sjur Braaten blitt vanlig arbeider fra årsskiftet. Han har drevet sykehuset fra 2006.

- Vi har vært en liten aktør, og i det lange løp er det tungt, sier Braaten.

Gjennom det siste året har han tenkt stadig mer på å finne seg en samarbeidspartner, og kanskje til og med kvitte seg med hele bedriften. Etter at han i høst begynte å jobbe litt for Volvat i Oslo, og startet et samarbeid med Volvat i Bergen, modnet tanken om at han kanskje kunne selge.

- Utviklingsmulighetene er større med en større eier og konkurransesituasjonen har tilspisset seg her i Bergen, sier Braaten.

Volvat kjøper Ulriksdal med alt personale, som i dag teller 8 årsverk. Braaten fortsetter som innleid kirurg og vil være medisinskfaglig ansvarlig for Volvats kirurgi i Bergen. Partene er enig om ikke å avsløre kjøpesummen.

Flytter kirurgien

Volvat medisinske senter holder i dag til i Laguneparken i Fana. Der kan de gjøre enklere operasjoner, men ønsket å utvide tilbudet sitt. Det ville også kreve mer plass. Løsningen ble å kjøpe Ulriksdal sykehus.

- Vi ønsket oss større operasjonsfasiliteter for tyngre kirurgi. Nå flytter vi all vår kirurgiske virksomhet til Ulriksdal. Resten blir igjen i Laguneparken, sier daglig leder Frank Olsen ved Volvat i Bergen.

Administrerende direktør Christian Loennecken i Volvat begrunner oppkjøpet på denne måten:

- Volvat i Bergen har ikke sykehuskonsesjon fra før, og heller ikke mulighet til å gjøre større kirurgiske inngrep. Nå får vi det, sier han.

Sjur Braaten regnes som en av distriktets beste innenfor ryggkirurgi. Når Volvat nå overtar Ulriksdal, får også østlendinger muligheten til å benytte seg av hans ekspertise. Volvat har nemlig ikke egen ryggkirurg i Oslo.

Tøft å drive sykehus

Sjur Braaten insisterer på at han selger med lett hjerte. Han ga seg som ansatt i Helse Bergen i 2002, da han var ortoped ved Kysthospitalet Hagavik. Da begynte han oppbyggingen av det som skulle bli Ulriksdal sykehus, som i dag tilbyr ortopediske operasjoner og overvektskirurgi. Mellom 2006 og 2010 hadde sykehuset operasjonsavtale med Helse Vest innenfor ortopedisk kirurgi.

I 2010 vant Aleris dette anbudet. Det betød tøffere tider for det lille sykehuset ved Ulrikens fot. Mange ansatte mistet jobben.

- Det har vært en bratt læringskurve å drive sykehus. Jeg har lært mye om helsetjenestene og mye faglig. Jeg opplever at vi kommer tettere på pasienten i privat setting, fordi det tydeliggjør ansvaret. Det er lettere å gjemme seg bort i offentlige organisasjoner, sier Braaten.

Den eneste synlige forskjellen på at det er Volvat som overtar, er at logoen endrer seg. Om det kommer til å hete Volvat, avdeling Ulriksdal, er ikke de nye eierne blitt enige med seg selv om.

Sykehuset skal også vokse og bli mer synlig enn før, ifølge Volvats administrerende direktør.

- Målet er at virksomheten blir større enn det den er i dag. Vi har også muligheten til å markedsføre tjenestene på en annen måte enn Ulriksdal har hatt til nå, sier Loennecken.

Savner ikke det offentlige

Sjur Braaten ser nå frem til å bruke mer tid på pasientene og fortsette den faglige utviklingen.

- Har det vært verdt arbeidet?

- Ja. Jeg har kommet godt ut av det. Jeg savner ikke det offentlige, og får fortsette med en god, faglig plattform, men med betydelig mindre ansvar, humrer han.