• LAGER-PROFESSOR: - I prinsippet kan vi sette en professor til å jobbe på et lager. Jeg er åpen for at Nav kanskje bør praktisere dette strengere enn i dag, sier Bjørn Gudbjørgsrud, direktør for Navs 19 fylkeskontorer.

    FOTO: nyebilder.no

Nav: - Bør kanskje være strengere

Nye toner fra Nav: De mener arbeidsledige i større grad må godta å flytte på seg - og akseptere å jobbe med ting de ikke er utdannet til.

- I prinsippet kan vi sette en professor til å jobbe på et lager. Jeg er åpen for at Nav kanskje bør praktisere dette strengere enn i dag, sier Bjørn Gudbjørgsrud, direktør for Navs 19 fylkeskontorer.

bt.no snakker med ham påskeaften, samme dag som Erna Solberg i et påskeintervju har bedt Nav være strengere og stille større krav.

Les også

- Jobb - eller lev på 70 kroner dagen

Høyre-leder Erna Solberg ber Nav kreve mer av trygdede

- Jobb, eller lev på 70 kroner dagen, er essensen i utspillet hennes.

- Sier noen ting som er riktige

70 kroner er Navs nødhjelpssats. I intervjuet krever Solberg også at Nav må være mye kjappere med å få trygdemottakere i aktivitet.

Folk må i større grad akseptere å flytte på seg
Bjørn Gudbjørgsrud, direktør for Navs 19 fylkeskontorer

- Nav dytter «klientene» inn i prosesser som er så langdryge at de sykeliggjør folk. Mange blir uføre av prosessen, sier Solberg.

Saken har fått det til å gå varmt i kommentarfeltet på bt.no, med godt over 100 innlegg allerede påskeaften ettermiddag.

Nav-direktør Gudbjørgsrud sier dette:

- Jeg tror Solberg sier noen ting som er riktige, og som er kritikk vi må ta til oss og prøve å bli bedre på.

- Fleksibilitet

At en professor i enkelte tilfeller må kunne godta jobb på et lager, er det ene eksempelet han trekker frem. Det er den ene delen av hva Gudbjørgsrud kaller «mobilitetskravet»: At arbeidsledige i en del tilfeller må ta annet arbeid enn de er utdannet til.

Den andre delen av kravet har med geografisk mobilitet å gjøre: At arbeidsledige må akseptere å flytte på seg for å få jobb.

- Begge sidene av mobilitetskravet kan nok praktiseres strengere, i tråd med Solbergs utspill. Det har med fleksibiliteten i arbeidsmarkedet å gjøre, sier Gudbjørgsrud.

Det er ikke bare å knipse i fingrene for å få dem i jobb
Nav-direktør Bjørn Gudbjørgsrud om de mange med nedsatt arbeidsevne

- Folk må i større grad akseptere å flytte på seg. Over kommunegrenser, fylkesgrenser og enda lengre. For noen kan det imidlertid være svært vanskelig å flytte på seg, for eksempel om du er aleneforsørger. Det må bli en individuell vurdering, sier han.

Mer enn et fingerknips

Høyre-lederens kritikk av at folk i Nav-systemet blir gående for lenge og vente, er Gudbjørgsrud mer forbeholden med å ta til seg.

- Ja, vi kan komme tidligere inn og være tettere på. Men i vårt system er det over 215.000 personer med nedsatt arbeidsevne. Det gjør at vi er nødt til å prioritere. Folk med nedsatt arbeidsevne og funksjonsbegrensninger trenger et arbeidsliv som vil ta imot og ansette dem, selv om de ikke kan jobbe fulltid, sier Nav-direktøren.

- Det er ikke bare å knipse i fingrene for å få dem i jobb. Her må ofte både helse- og utdanningsmyndigheter på banen, kombinert med et velvillig arbeidsliv. Arbeidsmarkedstiltak er et knapphetsgode, der behovet gjennomgående er større enn tilbudet. Men vi kan bli enda flinkere til å prioritere ungdom, sier Gudbjørgsrud.

Arbeidsplikt: - Opp til politikerne

Nav må også stille krav til arbeidsledige og personer med trygdeytelser, understreker direktøren for den såkalte fylkeslinjen i Nav.

Les også

Færre arbeidsledige, flere jobber

Arbeidsledigheten i Norge er allerede lav, men i mars gikk den enda mer ned.

- De må ha en egenaktivitet og motivasjon for å komme i arbeid.

Ja, vi kan komme tidligere inn og være tettere på
Bjørn Gudbjørgsrud om ventetiden i Nav-systemet

- Solberg tar til orde for å innføre arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere. Hva tenker du om det?

- Loven åpner jo for det i dag. Kommunene kan kreve at man gjør en eller annen form for arbeid for å få sosialstønad. Men om det skal gjøres obligatorisk, er etter mitt syn et politisk spørsmål. Det er utenfor mitt mandat å svare på, sier Bjørn Gudbjørgsrud.

Hva mener du? Fyr løs i kommentarfeltet!

 

Les også:

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.

Velkommen til debatt i Bergens Tidende. Vi setter pris på sterke meninger. I våre kommentarfelt er det høyt under taket, men vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis respekt for andre debattanters meninger, etnisitet, religion og legning. Husk at mange leser dine ytringer her på bt.no. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå. Du må skrive under fullt navn.

Vennlig hilsen Gard Steiro, sjefredaktør.

Siste fra Jobb