Fire prosent for dei fleste

Lønsveksten i fjor vart i snitt på fire prosent.

Lønsveksten var forbausande lik for dei fleste yrkesgrupper i fjor. Både funksjonærar og arbeidarar i industrien, og tilsette i stat og kommunar hadde i fjor ein lønsvekst på fire prosent, viser rapporten frå Teknisk Beregningsutvalg for lønsoppgjørene.

Denne rapporten blir rekna som fasiten for lønsveksten, og er utarbeidd av eit panel fagfolk frå Statistisk sentralbyrå, regjering, partane i arbeidslivet.

Men ikkje alle fekk så mykje. Både varehandelen, finanssektoren, bygg og anlegg og helseføretaka hadde lågare lønsvekst. Lågast var finanssektoren, med ein lønsvekst på tre prosent.

bt.no kjem tilbake med meir

Siste fra Jobb

Kunstneren beholder den vanlige
jobben sin - for å unngå å bli sær

Møt oljearbeider og oljemaler Bjørn Johannes Meidel Hansen.

Siri gjør meteorologi
populært i Hordaland

Fylkene er ganske like når det gjelder søkning til de mest populære yrkene. Men unges utdanningsvalg speiler også ulikheter i det lokale næringslivet.

Mel-trikset som skal
gi Bergen bærekraft

Slik kan enkle grep forvandle lønnsomheten.

Hun hadde ett mål for
øyet da hun ble sjef

StorBergen-sjefen har mareritt om reguleringsplaner.

- Flere må jobbe
for sosialhjelpen

Sosialbyråden ønsker økte krav om aktivisering for sosialhjelpsmottakere.

- Vi somaliarar likar å
jobba. Vi er ikkje late.

Slik fekk desse fire foten innanfor arbeidslivet.