btmeninger

En edru fyllik

Jeg så ikke verden i edru tilstand på over 30 år.
Abonnent
btmeninger

Jeg begynte å koke

Menn bruker ikke halve hjernen sin på jobb, mens den andre halvdelen planlegger middagen hjemme.
Abonnent
btmeninger

Utdanning som u-hjelp

Det er menneskelig å ønske bedre og tryggere liv for seg og sine.
Abonnent
btmeninger

Ødelagt natur til skyhøy regning

Det kan jo ikke være vanskelig å skjønne hvor skoen trykker, og hvor man får mest nytte av å sette inn felles ressurser.
Abonnent
btmeninger

Statsadvokaten sparker nedover

Uavhengig av hva som er rett og galt i denne saken, så var utfallet av inspeksjonen av bergenspolitiet forutbestemt.
Abonnent
btmeninger

Barnevernsbarna taper

Skolen må i sterkere grad på banen for barnevernsbarna.
Abonnent
btmeninger

Jeg er fanget

Foreldrene mine er alltid urolige for at jeg skal ha sex og gjøre skam på familien.
Abonnent
btmeninger

Legetime ved PC-en

Foran PC-en hjemme i ro og mak, kan man beskrive sine symptomer på en mye bedre måte.
Abonnent
btmeninger

På ingen måte en idealsituasjon

Inspeksjonen er ikke en behandling av varselet, og det er ingen «gransking».
Abonnent
btmeninger

Et fellesskap som løfter oss

Det er ingen tvil om at Norge har profittert på Romatraktaten gjennom vår tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen.
Abonnent
btmeninger

En dårlig anledning

Er det et slikt budskap og et slikt inntrykk vi vil folk skal sitte igjen med når de kommer til kirken med barna sine?
Abonnent
btmeninger

Urettferdige veiprioriteringer

Må vi ha en samferdselsminister fra Hordaland for å bli prioritert over Rogaland?
Abonnent
btmeninger

Ydmykhet er på sin plass

Kryvi legger skylden over på den mest sårbare delen av befolkningen, som har minst skyld i sultkatastrofen.
Abonnent
btmeninger

Når mat er en livbøye

20 millioner mennesker står i fare for å sulte i hjel på grunn av menneskeskapte konflikter og tørke.
Abonnent
btmeninger

Når kommunikasjonen er syk

Har du møtt legen som stort sett sitter med ryggen til og ser inn i dataskjermen?
Abonnent
btmeninger

Vi kan ikke ha en rangering av nordmenn.

I det øyeblikk en innvandrer er gitt norsk statsborgerskap, er vedkommende norsk – helt uten heftelser.
Abonnent
btmeninger

Barndommens røst

Hun må lage sine egne sannheter om livet. For mamma drikker, og pappa er deprimert.
Abonnent
btmeninger

Styrkje eller flytte Språkrådet?

Høgre vil vurdere om ansvaret for rettskriving av nynorsk og bokmål skal flyttast ut frå Språkrådet. Andre pressar på for å flytte Språkrådet ut av Oslo. Samanfallet av dei to sakene kan i verste fall reversere norsk språkpolitikk.
Abonnent
btmeninger

Sykeliggjøring av normale følelser

Å lyve for å slippe sosiale eventer, eller å føle press til å holde samtaler i gang, gjør deg ikke psykisk syk.
Abonnent
btmeninger

Nygårdsparkens nye liv

Vi trenger at vanlige mennesker trykker parken til sitt bryst og bruke den - hele året.
Abonnent
btmeninger

Feil om biodrivstoff

Globiom-rapportens anslag på ILUC-utslipp tar hensyn til at økt produksjon av biodrivstoff i Europa fører til at en del av matproduksjonen forskyves til landbruksarealer som ligger brakk.
Abonnent
btmeninger

Ingen enkel løsning på plastforsøpling

Jeg har varslet at vi kommer med en helhetlig plaststrategi i stortingsmeldingen om avfall og sirkulær økonomi.
Abonnent
btmeninger

Sultkatastrofens unevnelige årsak

Så lenge ingen har mot til å gi en realistisk beskrivelse av tingenes tilstand, vil den negative utviklingen fortsette.
Abonnent
btmeninger

EU er noe dritt

Hvorfor er ikke mitt Europa slik som beskrevet i den norske læreboken?
Abonnent
btmeninger

Kan dei ikkje berre ta seg saman?

Det som gjer oss oppgitt, er den manglande forståinga for at fedme ikkje berre er eit livsstilsproblem eller eit resultat av latskap.
Abonnent
btmeninger

– Presten har rett til å hevde sitt syn

Så langt jeg kan se, har presten i Strusshamn sagt hvordan han forstår Bibelens ord om ekteskapet. Det er hans fulle rett.
Abonnent
btmeninger

Ut av syne, ut av sinn-taktikk

Det vi dumper i sjøen kommer tilbake til oss om det er på matfatet eller i mangel på liv i områdene vi dumper avfall.
Abonnent
btmeninger

Jeg elsker norske menn

Jeg har observert mannen min på to meter med busteskjegg «være et lite, lite frø som springer ut til en rosa blomst med glitter».
Abonnent
btmeninger

De flinkeste vil uansett til sentrum

Det er unødvendig å lage et inntakssystem som sikrer elevene plass ved sin nærskole. Jeg er redd for at det meste blir som før.
Abonnent
btmeninger

Brende, bruk din stemme

Hvis Norge skal tale om folkerett med troverdighet, kan vi ikke lukke øynene for den urett Marokko begår ved å være til stede i Vest-Sahara.
Abonnent
btmeninger

Hva er venstresidens skoleprosjekt?

Vil en rødgrønn skolepolitikk stå stille slik Arbeiderpartiet ønsker, eller vil SV igjen innta førersetet og reversere fremskrittene vi ser i norsk skole?
Abonnent
btmeninger

Det er et skriftspråk, Isaksen

Dagens sidemålsundervisning fungerer ikke godt nok. Der er jeg og kunnskapsministeren helt enige. Forøvrig er vi saklig uenige.
Abonnent
btmeninger

Mangfald i behandlinga

Me er alle individuelle skapningar og responderer ulikt på ulike intervensjonar, da er det viktig å ha eit mangfald i det terapeutiske feltet.
Abonnent
btmeninger

Om eg var Noreg

Om eg var Noreg, ville eg sett på meg sjølv som ein god fotballspelar på hell. Med ein slagkraftig høgrefot.
Abonnent
btmeninger

Ei grense for ytringsfridommen

Ved krenking er det ikkje berre spørsmål om dét som blir hevda, men også om måten det blir ytra på, skriv filosof Gunnar Skirbekk.
Abonnent
btmeninger

Du er ikke overflødig, pappa

Jeg synes virkelig at pappapermen din har ført oss nærmere og er veldig viktig for oss. Bare spør mamma.
Abonnent
btmeninger

Vi ønsker å beholde egne damerom

Alt vi ba om, var at transpersoner sine rettigheter ikke skulle gå på bekostning av kvinners rettigheter.
Abonnent
btmeninger

Noe kan vi lære av USA

Har du noen gang stått foran speilet og studert hva du liker ved deg selv?
Abonnent
btmeninger

Se! Han stemmer grønt, men tar flyet!

Jeg er som deg. Helt forbanna ordinær. Jeg lar tidvis ideologien vike for økonomiske insentiver.
Abonnent
btmeninger

Upresist, uopplyst og uoriginalt i BT

Hvis alle som mener at sidemålsordning ikke fungerer, er kunnskapsløse, kulturløse og udannede er det fare på ferde.
Abonnent