TRON STRAND tron.strand@bt.noFredrikstadDen nye lederen er ikke i tvil om hvilket parti det er som har den beste Europa-politikken i Norge: — Det er Arbeiderpartiet, særlig fordi vi går inn for og støtter en utvidelse av EU-samarbeidet. Det betyr for eksempel at sosiale rettigheter får en sentral plass i samarbeidet, sier Sigurd Grytten. Liker sosialist-EU Han sier EU for tiden styres av et flertall sosialdemokrater, og han liker det han ser:- EU utvikler seg på en måte jeg er glad for. For meg er det viktig å understreke at EU ikke er noe markedsliberalistisk prosjekt. Det er ikke minst i ferd med å utvikle seg til et alleuropeisk samarbeid. Det har nei-siden store problemer med, sier Grytten.Som sentral Ap-politiker i Bergen og vararepresentant på Stortinget går Grytten i dag inn i et verv og en bevegelse som er omstridt i egne partirekker. Det bekymrer ham ikke: Uproblematisk verv - Det er særdeles lite problematisk at jeg som Ap-politiker leder Europabevegelsen. To tredeler av partiet og to tredeler av velgerne sier ja til norsk medlemskap i EU, sier han. Grytten sier det er 100 prosent sikkert at Norge avholder en folkeavstemning om EU-medlemskap før tiårets slutt.- Når det skjer, avhenger av utviklingen i EU. Vil ha debatt Grytten påpeker at Norge nå ikke trenger en debatt om ja eller nei til EU, men en debatt om Norges forhold til Europa.Han stiller seg bak partiets standpunkt om at utvidelsesprosessen skal være i gang og at en holdningsendring er å spore i det norske folk før en søknad sendes til Brussel.Europabevegelsens mål er imidlertid norsk medlemskap så raskt som mulig.- Men Europabevegelsen må også forholde seg til virkeligheten. Et medlemskap vil ta noen år. - Sterk høyreside vil si nei Sigurd Grytten tror en fremtidig debatt om norsk medlemskap vil preges av at "den ytterliggående høyresiden sier nei".- I den neste kampanjen vil vi se en langt sterkere høyreside anført av Carl I. Hagen og Vidar Kleppe. Det største nei-partiet kommer uansett til å være et ytterliggående høyreparti. Da får vi også en annen EU-debatt, mener han.Den nye ja-generalen kommer også med en utfordringen til nei-leiren. - Nå må nei-folket forsvare sitt standpunkt. Det nytter ikke lenger bare å kritisere EU. Nei-siden må svare på de utfordringene som ligger i Norges utenforskap, sier Sigurd Grytten som i dag velges for en periode på to år.I tillegg til Grytten blir Wenche Fossen (SV) valgt til 1. nestleder og Trine Radmann (V) til 2. nestleder.