• De kosovoalbanske flyktningene i Norge trengs mye mer i hjemlandet enn her. De må bygge opp igjen landet sitt, sier statssekretær Einar Gelius til Bergens Tidende.

HILDE HEIAN hilde.heian@bt.noStatssekretær Gelius i Kommunaldepartementet sitter i statssekretærutvalget som skal utforme regler og kriterier for hvordan Norge skal skaffe nødvendig arbeidskraft utenfor EØS-området. "Bør ikke overraske" — Er datafolk mer verdifulle for Norge enn folk som skjærer fisk? - Nei, det er de ikke. Men det bør ikke overraske noen at kosovo-albanere fikk midlertidig oppholdstillatelse i Norge på grunn av krigen i Kosovo. De er kommet inn i landet på et helt spesielt grunnlag, og de må hjem for å være med på gjenbyggingen av sitt eget hjemland. Nye forslag Selvsagt står de fritt til å søke videre oppholdstillatelse, men de trengs i hjemlandet. Samtidig skjønner jeg også at folk synes det er et paradoks å sende hjem igjen arbeidskraft som vi faktisk trenger. Men vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig, presiserer Einar Gelius.Ifølge Gelius skal kommunalministeren i slutten av kommende uke komme med konkrete forslag som vil forenkle regelverket for arbeidsinnvandring utenfor EØS-området. - Disse forslagene vil komme alle typer næringsliv i Norge til gode, også fiskeindustrien. Men jeg kan ikke gå mer i detalj om hva forslagene går ut på nå, sier Gelius.