Anders Følid, talsmann for de pårørende, overrakte en plakett til skipssjef Arne Nagell Dahl som takk for innsatsen mannskapet på "Tyr" gjorde. Mannskapene på "Tyr" og det privateide spesialfartøyet "Risøy" drev leting i til sammen om lag 700 timer og fant til slutt de tre siste av de 16 omkomne i "Sleipner"-ulykken. Letingen med "Tyr" varte i nesten et år. Det gikk sju måneder fra den nest siste til den siste av de omkomne ble funnet. Det aller meste av kostnadene for disse søkene ble i første omgang finansiert av de pårørende selv.

Anders Følid sier at Justisdepartementet avslo søknaden om økonomisk støtte til videre leting. De pårørende fikk finansiert den videre leting til 1,2 millioner kroner. Gaver fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter på kysten dekket mye av dette, men de pårørende satt til slutt igjen med en restgjeld på 300.000 kroner. Næringsminister Grete Knudsen grep inn for å få ordnet opp i det.

"KNM Tyr", som er et spesialfartøy for søk etter personer og materiell på sjøen, er truet av nedlegging i forbindelse med Sjøforsvarets innsparingsplaner.

–Å nedlegge et slikt skip er helt horribelt. For oss som bor langs kysten står en slik innsparing i grell kontrast til de offentlige utgifter med å få skutt noen ulver i innlandet, sier Anders Følid til NTB.

NTB