JAN STEDJE

Bergens Tidende har sjekket journalene i Helsetilsynet i denne saken, etter at Zwart fikk full oppreisning i Gulating lagmannsrett i fjor sommer.

I postjournalene til landets helseovervåkere mangler det ikke på brev i Zwart-saken, etter at kravet hans om erstatning på 2,5 millioner kroner ble sendt i oktober i fjor. Men alle brevene er unntatt offentlighet, med den vanlige formuleringen at "dette brev" er en legesak; fra anonym avsender uten geografisk tilknytning til et sted eller fylke.

Rimelig gynekolog-krav — Lagmannsretten har slått fast at Dick Zwart ble fratatt sin autorisasjon som lege og gynekolog på uriktig grunnlag. Statens Helsetilsyn hadde ikke grunnlag for å gjøre dette mot ham. Når Zwart da ble påført inntektstap i tre år i Lærdal, mener jeg det er fremsatt et berettiget krav om erstatning, både for tapte inntekter og redusert fremtidig pensjon. Det sier advokat Per Hagelien til Bergens Tidende.

— Du har stadig sendt purrebrev til Helsetilsynet, ifølge postjournalene?

— Det har jeg. Det ble lovet svar på etstatningkravet innen utgangen av januar. Nå er det blitt april uten en reaksjon fra Helsetilsynet, sier Zwarts advokat Hagelien.

Reagerer sterkt Zwart er for tiden på reise i USA og ikke tilgjengelig for kommentar. Men etter det BT erfarer, har gynekologen reagert sterkt på den lange ventelisten for saksbehandling i Helsetilsynet. Han skal ha hatt kontakt med saksbehandler i mars, men denne henvendelsen kan ikke dokumenters gjennom journal-spor i Helsetilsynets e-post.

Bergens Tidende forsøkte hele mandag å få kontakt med de to ansvarlige for klagesaker i Helsetilsynet, avdelingsdirektør Sylvi Strorås og underdirektør Gorm Are Grammeltvedt. De hadde kun en telefonsvarer som kontakt med omverden fra 09 til 1400. Saksbehandler i Zwart-saken, rådgiver Sven W. Simonsen, har ifølge Helsetilsynet ikke anledning å kommentere slike saker til media.