Bergensere, siddiser, haugesundere og trøndere står mot hverandre nå når det sannsynligvis kommer til å bli foreslått at et slikt superdirektorat etableres i stortingsmeldingen om sikkerhet og beredskap. Meldingen legges trolig frem rett før påske.

Stavangerordfører Leif Johan Sevland ligger som vanlig fremme med hele brystkassen allerede før lokaliseringskampen er kommet skikkelig i gang, men får konkurranse fra naboen Haugesund og fra Trondheim og Vestlandets hovedstad, Bergen.

— Vi mener Bergen er et naturlig sted å plassere et sikkerhetsdirektorat. Vi jobber aktivt med saken og har lagt frem en omfattende dokumentasjon for våre argumenter 4. januar hadde vi møte med Hordalandsbenken, og alle «våre» stortingsrepresentanter går inn for Bergen såfremt det skal etableres et slikt direktorat, sier byråd Nils Arild Johnsen til Bergens Tidende.

Han peker på at Bergen har landets fremste miljø innen det arbeidsfelt et slikt direktorat skal operere i.

— Vi har en sterk skipsfart. Vi er en av Europas mest trafikkerte havner. Vi har institusjoner som NUTEC/NUI, Statens Dykkerskole, Sjøforsvaret på Haakonsvern, Sjøkrigsskolen, Haukeland sykehus, Høgskolen i Bergen og andre institusjoner, samt en rekke bedrifter som har stor tyngde i sikkerhetsprodukter, slår Johnsen fast.

— Det er lenge siden vi her i Bergen har fått tilført statlige etableringer av noen størrelse. Her er det snakk om i alle fall 500 arbeidsplasser, og vi står på for å få denne etableringen, sier Johnsen.

Han avviser imidlertid ikke et eventuelt samarbeid med andre i Vestlandsregionen, men erfaringen viser at alle kjemper mot alle når det gjelder slike etableringer.

fakta/sikkerhetsdirektorat

  • Regjeringen vil trolig foreslå å samle alle transporttilsyn i et uavhengig superorgan. Det vil få ansvar for sikkerhet på vei, jernbane, i luften og til sjøs.
  • Det ligger an til at det planlagte sikkerhetsdirektoratet kommer til å bestå av Luftfartsverket, Vegdirektoratet, Statens jernbanetilsyn og muligens Sjøfartsdirektoratet.
  • Samferdselsdepartementet har vært skeptisk til at Sjøfartsdirektoratet inkluderes, fordi sjøsikkerhetsspørsmål da vil kunne bli for dominerende. * Det er ventet at Stortinget skal behandle saken før påske, noe forsinket i forhold til tidligere planer. Det er antydet minst 500 arbeidsplasser.