I GÅR STO PRESIDENT i Røde Kors, Sven Mollekleiv på talerstolen i bankettsalen på Hotel Norge og snakket om viktigheten av frivillig arbeid. En todagers fylkeskommunal konferanse stiller spørsmålet «Eit verdig liv i Noreg?». Det er den 8. flerkulturelle konferansen Hordaland fylkeskommune arrangerer.

At frivillig arbeid, enten det er gjennom idrettslaget eller foreningen, er limet i samfunnet, er felles tankegods. Det nye er at stadig flere politikere snakker i store ordelag om hvordan frivillig sektor skal få en til dels skakkjørt integreringspolitikk på rett kjøl igjen. Det er en nødvendig manøver. Den arbeiderpartistyrte kontrolliveren og politiseringen av frivillig sektor, der enhver organisasjon helst skal underlegges politiske krav, kan uthule frivillig engasjement. Angerens tid er kommet. Politikerne er i ferd med å skjønne at staten alene ikke kan hanskes med de velferdsutfordringene vi står overfor.

DA JONAS GAHR STØRE var gjesteredaktør for Dagbladet Magasinet på forsommeren brukte han oppgaven til å snakke om den viktige tilliten mellom innbyggere i et samfunn som skapes i fellesskapsarenaene. Han trakk også frem den amerikanske sosialfilosofen Robert D. Putnam som har vist at når det frivillige arbeidet fungerer, skapes tillit i samfunnet. Folkemøter, dugnader i oppgangen, idrettslagene og frimerkeklubbene, alt vi gjør i den organiserte fritiden, rister folk sammen og gir oss tillit til hverandre. Dermed øker valgdeltakelsen i et samfunn og økonomien styrkes, ifølge Putnam.

DETTE ER OGSÅ BAKTEPPET for Jonas Gahr Støres insistering på relasjoner, og at vi blir den vi er i møte med andre. Svekkes tilliten i samfunnet, rives grunnen under for den norske velferdsmodellen. Samfunn med svak sosial kapital kjennetegnes av lav deltakelse i frivillig arbeid. Som frivillighetsforsker Dag Wollebæk sa på konferanse om frivillighet og tillit i september: «Hvis forventningene er at alle andre blåser i fellesskapet og bare tenker på seg, er det verken umoralsk eller tåpelig å gjøre det samme.»

Senteret han jobber på, «Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor» fikk interessant nok to millioner kroner ekstra i bevilgninger over statsbudsjettet.

For at frivillighetssatsingen ikke skal ende opp i floskler om «viktigheten av mangfoldig samfunn», som Sven Mollekleiv snakket om i går, må kunnskapen om hvor omfattende sivilsamfunnet er, styrkes. Men først og fremst må Arbeiderpartiet gi slipp på kontrolliveren.