LEGIONELLA PNEUMOPHILA er en bakterieslekt som forårsaker en infeksjonssykdom — legionærsyken. Den ble oppdaget i 1976 ved et utbrudd på et hotell i Philadelphia i USA. Bakterien er vanlig i vannkilder, og kan blomstre opp og dermed bli farlig. For at dette skal skje, kreves langvarig fuktighet og relativt høye temperaturer. Bakterien trives godt i avfallsstoffer. Den kan overleve i over ett år i for eksempel en vanndråpe eller i kranvann.

SMITTEVEIER: Legionella smitter ikke direkte fra menneske til menneske. Man smittes ved at man puster inn damp eller vann som inneholder bakterien. Kjente smittekilder er kjøletårn, store ventilasjonsanlegg, resirkuleringsanlegg, boblebad og bade- og dusjanlegg. Hvert år smittes rundt ti nordmenn av legionella. De aller fleste av disse blir syke etter hotellopphold i utlandet. Selv om innenlandssmitte er uvanlig, har man likevel påvist bakterien i rundt 50 prosent av undersøkte kjøleanlegg i større bygg og institusjoner. Sykdommen bryter ut etter to til ti dager etter smitte - vanligvis etter fem-seks dager.

FOREBYGGING: Bakterien tåler ikke temperaturer over 60 grader. Dersom termostaten på varmtvannsberederen stilles så høyt eller høyere, vil bakterien dø. Jo høyere temperatur, desto fortere dør bakterien.

DISSE BLIR SYKE: Bare et fåtall av dem som blir smittet av legionella, blir syke. Unge og friske mennesker vil klare et angrep bra, mens eldre og svekkede mennesker er i faresonen. Røykere kan få en mindre dose bakterier enn andre og likevel bli syke.