• Døgnpris som en kvinne må betale på et krisesenter varierer fra 75 kroner per døgn til 700 kroner; for barnet hennes fra 35 til 550 kroner.
  • Av Krisesentersekretariatets brukerskjema (der krisesenteret i Bergen er medlem) fremgår det at én av fire brukere ble drapstruet i 2000.
  • Brukerskjemaet beskriver at de vanligste truslene foruten drap er kidnapping, lemlesting, kjønnslemlestelse, tvangsgifte og «torpedoer».
  • Kvinner med barn som er drapstruet av mann/samboer må som regel leve i skjul etter at de har flyttet ut fra krisesentret.
  • Noen kvinner har måttet flytte 10-14 ganger etter at de er kommet ut fra et krisesenter. Mange av dem er blitt ufrivillig uføretrygdet. På grunn av manglende offentlig støtte er økonomien katastrofal, ifølge Krisesentersekretariatet.