I lederen 12. april har BT synspunkter på om det bør bli tillatt å nyte øl i parkene våre, og viser til at Høyre i sitt landsmøtevedtak har gått inn for dette. Vedtaket i Høyre ble gjort med 173 mot 170 stemmer, og handler helt sikkert om tillit til den enkelte, om frihet under ansvar, at det kan være rimelig og hyggelig å ta en øl eller to når en bretter ut teppet og åpner piknikkurven.

Men saken kan ikke være så opplagt likevel. Noe må de 170 delegatene ha sett som gjør at de stemte imot. Har de noen dårlige erfaringer i tankene? Tanker om at noen faktisk ikke begrenser seg til et par øl? Tanker om at parken er, og skal være, for absolutt alle - også familier med barn? Tanker om at det er lettere å si fra om det en ikke liker når en har loven på sin side?

Det er urimelig å straffe alle fordi noen få drikker for mye, hevder BT. Er det ikke tilstrekkelig med arenaer der folk kan nyte sine øl? De alkoholfrie sonene i vårt samfunn er stadig blitt færre. Vi trenger disse for barna skyld. Vi kan vel gi avkall på noe av vår frihet i solidaritet med barna.

  • Har du meninger? Send innlegg til debatt@bt.no og følg oss på Facebook!