Anders Jakobsen skriver i BT 20. mars at han ble «sjokkert» og «sint» og satt med en «vond følelse i magen» da presten i Strusshamn 26. februar holdt sin preken. Grunnen var at presten mente likekjønnet ekteskap ikke var rett ut fra Bibelen.

Prekenteksten denne dagen var den berømte «Kjærlighetens høysang» fra 1 Kor 13. I. Presten snakket om at kjærligheten har sin rot hos Gud, og finner sitt uttrykk også i ulike menneskelige relasjoner. Som et eksempel på dette fortalte han hvordan et ektepar han en gang hadde viet, fortale at kjærligheten de erfarte seg imellom var guddommelig.

Han fortsatte slik:

«Så vil eg også nytte høvet til å sei det at når ansvarlige kyrkjelege organ har vedteke at også samkjønna kan vigslast på same måten som kvinne og mann så er det ikkje i samsvar med kva Bibelen seie oss om dette. Eg har stor forståelse for at ein ønske å komme menneske i møte. Det er femhundreårs jubileum for starten av det vi kallar reformasjonen i år. På den tid var det som i dag mange meiningar om det forskjelligaste.

Men kva skal vi styre etter og vurdere ting på? For reformasjonen var det Bibelen, der den seier noko om eit emne, som var det styrande i alle ting. Den er tydeleg på at ekteskapet er for mann og kvinne, vidare: mor, far og barn som ein einskap. Alt er ikkje sagt med det. Det er rett at samfunnet legg til rette for at dei som leve i andre samlivsforme kan ta vare på kvarandre og ikkje minst barn på ein god måte.»

Så langt jeg kan se, har presten i Strusshamn denne dagen sagt hvordan han forstår Bibelens ord om ekteskapet. Det er hans fulle rett, og Kirkemøtes vedtak fra i år gir også alle kirkens tilsatte rett til å hevde sitt syn både i forkynnelse og i undervisning. Begge syn på likekjønnet ekteskap er likestilt i Den norske kirke.

Anders Jakobsen skriver da også at «… det er selvsagt lov å ha ulike meninger om dette spørsmålet». Men han mener at presten ikke burde ha «holdt så politiske prekener i en vanlig gudstjeneste, med tilhørende dåp».

Det er etter min mening ikke «politisk» når en prest ut fra dagens tekst om kjærligheten sier at ekteskapet er en ordning for kvinne og mann. Vi kan godt diskutere ved hvilke anledninger det er klokt å ta opp temaet likekjønnet ekteskap, og hvordan man bør formulere seg om slike følsomme forhold som angår menneskers samliv. Om dette vil det være ulike meninger også blant dem som har et tradisjonelt syn på ekteskapet. Men en prest er satt til å tolke og forkynne Guds ord, og det må presten gjøre også om det ikke faller i god jord hos alle som hører på.