De fleste av oss kommer på et eller annet tidspunkt i kontakt med helsevesenet, enten fordi vi selv eller en av våre nærmeste er syke. Da min mor fikk en alvorlig kreftdiagnose i 2009, var dette hverdagen hun møtte: En dag gikk med til blodprøvetaking. To dager senere var det ny CT-skanning. Dagen etter måtte hun av gårde til ny legetime. Deretter ble det tatt nye bilder, og uken etter bar det igjen til lege for nye blodprøver. Dette var utrolig slitsomt for henne, og hun var dessverre ikke alene. De som i dag blir syke, kan fokusere mer på å bli friske fremfor å bruke tid og krefter på å finne ut hvor og når de skal til undersøkelser.

Helseminister Høie har også innført større grad av valgfrihet og redusert ventetidene for andre diagnoser. I 2017 bør det ikke være nødvendig at mennesker er borte fra arbeid eller skole over lang tid fordi de må vente på å få utført enkle inngrep som kne- og skulderoperasjoner. Vi vil fortsatt la private få tilskudd for å gjøre disse operasjonene, slik at alle kan komme til behandling tidligere – ikke bare de med nok penger eller dyre forsikringer.

Min store bekymring er at en eventuell ny regjering av Arbeiderpartiet, Sp og SV vil gjøre som de har varslet: Reversere alle de gode tiltakene som er gjort for å redusere ventetidene. Da vil vi igjen oppleve lengre ventetider. Vi må ikke la venstresiden ri prinsippet om at man på død og liv ikke skal benytte private helsetilbydere. Det er viktigere å gjøre deg frisk når du trenger det.