«Vi ser muligheter». Dette er slagordet til en helt spesiell skole. Etter en vidunderlig juleforestilling på Tveiterås skole kommer tanker på gli. Kan vi bare akseptere at denne skolen virkelig må flytte, med elever personale og utstyr? Vennligst forklar logikken, de som kan.

Det er fristende å tro at kun økonomi bestemmer. Det ryktes at elevene på Tveiterås skole skal flyttes til Ulriken skole. Kan man bare skalte og valte med små og sårbare mennesker på denne måten? Dersom kommunen har problemer med å fylle opp Ulriken skole, må de faktisk finne andre brukere.

Tveiterås skole sto ferdig i 1973 med skolebygg og et flott uteområde. Tomten ble gitt til Bergen kommune nettopp for at mennesker med spesielle behov for trygghet og opplæring skulle få det som var best for dem. Dagens elever har andre behov. Siden integrering foregår i vanlige skoler, vil mange elever med ulike vansker være elever i hjemmeskolen sin.

Alle barn i Norge har rett til tilpasset skolegang. På Tveiterås går det i dag elever som alle får ulik opplæring, hver og en etter en individuell plan. Elevene har store behov for hjelp og tilsyn gjennom hele skolegangen. Det er plass til 38 elever mellom første og tiende klasse. Alle har SFO-tilbud utover fjerde klasse. Elevene har ikke venner som ringer på døren når de kommer hjem fra skolen. Vennene får de på skolen sin, der alle er samlet hver dag i et enestående fellesskap.

Beliggenheten til skolen er skjermet, slik at elevene føler seg trygge. Her er store grøntområder og ingen gjerder som stenger. Variert terreng sørger for fysisk aktivitet, noe som er spesielt viktig for denne typen mennesker. Elevene blomstrer og yter maksimalt når de føler seg tilpasset i fellesskapet. Ukentlig kommer det hester til skolen, det blir da drevet terapiridning. Svømmeundervisning foregår på Slåtthaug skole.

Under julens forestilling på skolen opptrådte elevene på scenen og mestret etter sine evner. Humor ble også brukt for å få frem mestring, og dyktige voksne støttet hele tiden.

Det er sjel i veggene på Tveiterås skole, vennligst respekter dette, og la elevene få beholde skolen sin.