Debatt

Norden har gått foran

Norden er i dag verdens mest integrerte region. Disse erfaringene kan vi dele med resten av verden.
Abonnent
Debatt

Kvinner kan også være overgripere

Forestillinger om at menn alltid bør nyte seksuell kontakt med en kvinne, kan føre til at overgrep begått av kvinner bagatelliseres.
Abonnent
Debatt

Vi setter barna først

Rødts svartmaling av den private barnehagesektoren kjenner vi oss ikke igjen i.
Abonnent
Debatt

Byens og landets eldste historie

Det er med ei viss uro vi blir kjend med sakshandsaminga som ligg til grunn for bybanetraséen via Fløen og Haukeland til Fyllingsdalen.
Abonnent
Debatt

– Grove påstander

Her er byrådslederens tilsvar på kritikken fra juristene:
Abonnent
Debatt

Et godt politi kommer ikke av seg selv

Det er ingen maktkamp, men en dialog om hvordan de prioriterte oppgavene skal løses best mulig.
Abonnent
Debatt

Terror krever effektiv kriseledelse

Kriseledelse under et terrorangrep er mer preget av improvisert ledelse enn hierarkisk kommando.
Abonnent
Debatt

Fløen er riktig valg

Trasévalget for Bybanen bør ikke reduseres til en konkurranse i følelser og empati.
Abonnent
Debatt

Gud har ikke noe parti

Det er høyst problematisk når slike som Dan Odfjell forsøker å kuppe evangeliet om Jesus.
Abonnent
Debatt

Blir du fengslet for din tro, Moltu?

Tomas Moltus sammenligning av homofile og verdikonservative er respektløs og urimelig. Jeg forstår at han føler seg utenfor.
Abonnent
Debatt

Kultursnott eller sykkelbarter?

At kulturbyen Bergen vanskelig lar seg kombinere med sykkelbyen Bergen, fikk vi smertelig erfare for et par uker siden.
Abonnent
Debatt

Jeg var gift med en overgriper

Det var et mareritt å se barna mine reise alene på ferie med sin overgrepsdømte far.
Abonnent
Debatt

Nei, oljen skal ikke bli liggende

Jeg er lei av å høre om oljens død og om hvor ondskapsfullt dette produktet er.
Abonnent
Debatt

Thorsen vet ikke nok

Hvordan kan bystyret være sikker på at beste løsning er valgt når oppussing av skolen på Tveiterås ikke har vært fullstendig utredet.
Abonnent
Debatt

Dette trenger Laksevåg

Nå kan kommunen gjøre noe med utfordringene bydelen har.
Abonnent
Debatt

Gullet skal hem

Vi må ha troen og viljen til å gruse Æ-folket en gang for alle.
Abonnent
Debatt

Byen som er rik på små hemmeligheter

Jeg ble imponert over jobben lærerne på barneskolen gjorde for å hjelpe datteren min til å integrere seg.
Abonnent
Debatt

Anoreksi = tynn = suksess?

Kan sammenrøringen av anoreksi, tynnhet og suksess føre til at det usunne presset om idealkroppen styrkes?
Abonnent
Debatt

Fire tapte år for klimakampen

Det er vi som er unge, som må ta oppvasken etter handlingslammede voksenpolitikere.
Abonnent
Debatt

Bare fine ord og festtaler om yrkesfag

Vi har tatt vår del av samfunnsoppdraget, vi håper administrasjonen og fylkespolitikerne også tar sin.
Abonnent
Debatt

Navarsete misforstår

Det går ikke an å si at sikkerheten i Norge ikke styrkes nå.
Abonnent
Debatt

Straffes for innsats

«Ingrid» risikerte hele fremtiden sin for å prøve å få seg en utdanning.
Abonnent
Debatt

Kos deg, Supermann - det er vår!

Vi trenger fartsdempende tiltak på utsatte steder. For eksempel riller i asfalten eller noen meter med brostein.
Abonnent
Debatt

Tveiterås skole skal flyttes

Vi er kjent med at foreldrene på Tveiterås skole ikke er fornøyd med involveringen i prosessen til nå. Det tar vi på alvor.
Abonnent
Debatt

Det handlar om tillit

Når helseministeren meiner at dei regionale helseføretaka må stå fritt til å «outsource» IT-tenester, er det ansvarsfråskriving.
Abonnent