Det er en interessant mening, tatt i betraktning at Willoch åpent gjennom en årrekke selv har vist seg som en av Norges mest antidemokratiske synsere/politikere — sett ut fra hans forståelse av ordet demokrati.

Etymologisk sett betyr nemlig ikke demokrati «styre over massene» i og med at «demos» kommer av det greske ordet for «skarer, masser,» demonos. Det opprinnelige greske demokratiet var da også et fåmannsvelde der noen få styrte over blant annet arbeiderklassen.

Det greske ordet for folk er ikke «demos,» men «laos» - og et reelt folkestyre finner man i navnet på oldtidsbyen Laodikea - som er avledet av «styre ved folkeavstemning». I vår forståelse av demokrati - er det egentlig det som er folkestyre.

Så tilbake til Wiloch. Spør du ham om et hvilket som helst land i Midtøsten, spesielt «Palestina» så støtter han det imot Israel. Selv om Israel i Midtøsten, spesielt «Palestina» så støtter han det imot Israel. Selv om Israel er det –eneste- demokratiet i hele Midtøsten, basert på den rådende, om enn feilaktige, forståelsen av ordet demokrati.

Spørsmålet blir derfor: Hvem er udemokratisk, Willoch?

Lars-Toralf Storstrand, Bergen