Aftenposten kunne i går melde at Justisdepartementet vil bruke 26 av landets omplasserte politimestre og politiinspektører som konstituerte dommere for å bøte på stor dommermangel flere steder i landet. Departementet sendte fredag ut brev hvor de aktuelle blir oppfordret til å søke på de ledige vikariatene, som i første omgang er på seks måneder.

For å unngå sammenblanding av roller, må de nye dommerne flytte til et annet politidistrikt. De får heller ikke dømme i saker de har hatt etterforsknings— eller påtaleansvar for.

- Vil ikke ha halvårsvikariat

Blant dem som har fått brev fra Justisdepartementet, er tidligere politimester i Bergen, Rolf B. Wegner. Han takker høflig, men bestemt nei til oppfordringen om å søke.

— Det er ikke aktuelt for meg å ta en stilling som konstituert dommer. Jeg føler ikke at jeg har legning for jobben. Dessuten kreves det en bredere juridisk bakgrunn enn det jeg mener å ha, sier Wegner.

Han har nå reist hjem til familien østpå, og er for tiden på utkikk etter en trygg jobb hvor han kan dra nytte av sin brede erfaring.

— Halvårsvikariater er ikke akkurat det jeg ser etter, forklarer Wegner.

Tidligere politimester i Hardanger politidistrikt, Finn T. Rud, har nå arbeidsoppgaver for Statsadvokatene i Hordaland.

— Derfor er det helt uaktuelt for meg å søke på noen av de ledige dommerstillingene, sier Rud til Bergens Tidende.

Tidligere politimester i Fjordane politidistrikt, Bjørn Valvik, er på vinterferie utenlands og var ikke tilgjengelig for kommentar i går.

Dommerforeningen skeptisk

Den Norske Dommerforening er skeptisk til at Justisdepartementet nå vil fylle ledige dommerstoler med avskiltede politimestre og politiinspektører.

— Selv om de er flinke politifolk, er de ikke nødvendigvis velegnet som dommere, sa Dommerforeningens fungerende leder Kjell Buer til Aftenposten i går.

Han uttrykte da også stor skepsis til å bemanne lagmannsretten med konstituerte vikarer.

Førstelagmann Arne Fanebust i Gulating ønsker derimot de overflødige politimennene velkommen til dommertjeneste.

— Deres politibakgrunn gjør dem godt skikket til dommergjerningen. Jeg ser ingen problemer med dette når søkerne ikke kan søke seg til sitt gamle politidistrikt, sier Fanebust.

— Men selvfølgelig må søkerne vurderes enkeltvis slik som alle andre, legger han til.

Uavsettelige embetsmenn

Antall politimester-stillinger her i landet ble nærmest halvert ved den store politireformen som trådte i kraft 1. januar. Alle de overflødige er uavsettelige embetsmenn med jobbgaranti, og står nå formelt til disposisjon for Politidirektoratet. De har også beholdt tittelen som politimester.