— Det var en gang jeg mener jeg gjorde noe tilsvarende, for mange år siden. Det var en voldtektssak, sier han til Bergens Tidende. Onsdag denne uken ble Tommy Nysæther (27) fra Bergen blankt frikjent av Bergen tingrett for sex-overgrep mot en 12 år gammel jente.

Det som skjedde, var helt uvanlig. Walter Wangberg, som var aktor, møtte til rettssakens første dag i den tro at tiltalen var solid nok til å gi Tommy Nysæther en dom på minst ett, kanskje to år bak murene. Men under rettssakens gang kom det frem opplysninger fra vitner som gjorde at Wangberg endret oppfatning. Fra å kreve fengselsstraff endte rettssaken med at Wangberg krevde full frifinnelse av Nysæther. Det er det vanligvis bare forsvarere som gjør.

Ble irritert

— Det irriterte meg at jeg kom i en slik situasjon. Opplysningene som kom frem i retten, og som svekket jentens troverdighet, kunne politiet fått frem tidligere, sier Walter Wangberg.

— Opplevde du situasjonen som pinlig?

— Nei. Det jeg gjorde er en del av jobben. Ting kan endre seg under en rettssak. Det viktigste er ikke å få flest mulig domfellelser, men riktige domfellelser, sier Wangberg.

Men førstestatsadvokaten vedgår at det var frustrerende å oppdage at opplysninger som kom frem i retten kunne vært gravd frem på forhånd.

Hadde det blitt gjort, er det ikke sikkert det var blitt noen rettssak i det hele tatt.

Sender ballen tilbake

Fra Tommy Nysæther og hans advokat Aage Mjeldheim er det kommet voldsom kritikk mot politiets arbeid. Wangberg mener at også forsvarersiden burde gå i seg selv.

— Først under rettssaken fikk vi høre et vitne som sa at hun hadde vært til stede på åstedet på det tidspunkt overgrepet skulle ha skjedd. Dette var helt nytt for oss. 27-åringen kunne sannsynligvis unngått tiltale dersom opplysningene ble lagt frem før.

— Jeg sier ikke dette for å forsvare politiet, men jeg ønsker å sende ballen litt tilbake, sier Wangberg.