• I 1954 kjøper Waardal en fabrikkbygning på Strømsnes og går over til å produsere sinkfosfat og sinkkromat, brukt som antirustmiddel i maling. Sinkkromat inneholder det kreftfremkallende stoffet seksverdig krom. n I 1965 utvider Waardal og kjøper en fabrikkbygning i Skålevik, på fastlandssiden. 1961
 • 1961 Arbeidstilsynet registrerer for første gang kromskader hos de ansatte.
 • Waardals får pålegg fra Arbeidstilsynet om en rekke forbedringer ved sikkerhetsrutinene. 1971
 • 1971 Waardals starter byggingen av ny fabrikk i Marikoven på Askøy.
 • Fabrikkeier Odd H. Waardal forsikrer om at utslipp fra fabrikken skal begrense seg til utslipp av røyk fra fyringsanlegget og vanndamp.
 • 1974 Arbeidstilsynet pålegger bedriften å redusere konsentrasjonen av sinkkromat ved fabrikkene.
 • Arbeiderne får pålegg om å bruke nye og bedre vernemasker. Til da hadde de bare brukt tynne filter over munn og nese (se bildet).
 • 1975 Arbeidstilsynet truer med å stenge Waardals fabrikk i Marikoven dersom arbeiderne ikke begynner å bruke de nye maskene som er anskaffet.
 • Professor Sverre Langård presenterer en undersøkelse som viser en sammenheng mellom kromatstøvet på arbeidsplassen og overhyppighet av kreft, særlig lungekreft.
 • 1978 Naboer klager på forurensningen fra fabrikken i Marikoven og vurderte å gå til erstatningssak mot Waardals.
 • Waardal mener at naboene bare er ute etter å få bedriften nedlagt.
 • 1988 BT skriver at Waardals Kjemiske Fabrikker AS får kniven på strupen av Statens forurensningstilsyn. SFT hevder at utslippene fra Marikoven ligger himmelhøyt over det som er tillatt.
 • En undersøkelse viser at alt liv er dødt 2 til 35 meter ned i sjøbunnen utenfor fabrikken.
 • 1989 Waardals får hard kritikk av SFT etter at det ble avdekket et 15 cm tykt lag av sink og krom i sjøbunnen utenfor fabrikken i Marikoven.
 • BT skriver at åtte arbeidere ved fabrikkene er døde av kreft. I tillegg har seks naboer fått samme type kreft som de ansatte ved Waardals.
 • Sverre Langårds undersøkelse viser at de som har arbeidet ved fabrikken i mer enn tre år har 40 ganger større risiko for å få lungekreft enn en gjennomsnittsperson.
 • Direktørene ved Waardals avviser at det er en sammenheng mellom dødsfallene og produksjonen av sinkkromat og beskylder pressen for å skape panikk.
 • Den tillitsvalgte får munnkurv av ledelsen.
 • Naboene taper erstatningssaken mot Waardals og må betale 76.500 kroner i saksomkostninger. De klarte ikke å påvise en sammenheng mellom helseplagene og produksjonen ved fabrikken.
 • 1990 Waardals får tillatelse fra SFT til å renske opp sjøbunnen utenfor fabrikken for gift.
 • 2001 EU-kommisjonen ilegger Waardals en bot på 350.000 euro for å ha deltatt i et ulovlig priskartell sammen med fem ledende produsenter av sinkfosfat.
 • 2003 Waardals AS går konkurs, men bostyrer finner at det er grunnlag for videre drift. Virksomheten fortsetter.
 • Juli 2003 Waardals fabrikk i Marikoven blir stengt på timen etter en uanmeldt inspeksjon fra Arbeidstilsynet.
 • Waardals har til dags dato ikke fått tillatelse til å ta opp igjen produksjonen.

Kilde: Bergens Tidendes tekstarkiv