— Denne teksten er ikke akseptabel på landbruk, sa den norske delegasjonslederen. Men det var ministrer fra Afrika, Stillehavet og andre u-land som på et lukket såkalt «grønt rom»-møte fant ut at det ikke hadde noen hensikt å forhandle lenger.

U-landene nektet rett og slett å bli med på å innføre nye temaer som de rike landene vil ha liberalisert gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO).

I WTO-hovedkvarteret i Genève vil en forsøke å få den pågående forhandlingsrunden, den såkalte Doha-runden, i land før 2005. Underveis har u-landene samordnet sine posisjoner.

— Det har vært stor frustrasjon og stort sinne blant våre folk i Genève. De har stridt veldig med å fremme behovet for helse i WTOs patentavtale Trips, og mange andre ting. Vi kom hit for å fremme u-lands interesser. Idet vi brøt, forelå ingen mulighet til kompromiss, sier lederen for Den afrikanske unionen, handelsminister Jaya Cuttaree i Mauritius.

Ecuadors minister, Ivonne Juez de Baki, mener det er godt at EU og USA får lære seg å ta hensyn til andre, hvis de vil få noe igjen selv. – Derfor er det som nå har skjedd her ingen fiasko, men fremgang. Dette er begynnelsen på noe nytt og bedre, uttalte hun ifølge Nationen 16. september.

— For Norge er sammenbruddet bedre enn om det foreliggende forslaget skulle bli gjennomført. Jeg synes også det er spennende å se at de fattige landene reiser seg. USA og EU kjørte et rått løp, sier Terje Riis-Johansen som ledet Norges Bondelags delegasjon i Mexico.

— Jeg vil berømme handelsminister Ansgar Gabrielsen. Han sa faktisk fra i sin tale på konferansen at forslaget var uakseptabelt for norsk landbruk.

I innspurten av forhandlingene natt til 15. september satt den norske delegasjonen og ventet på utfallet av «green room»-møtet.

— Norge var ikke involvert i finaleomgangen, som gikk mellom u-landene og USA og EU, konstaterte næringsminister Ansgar Gabrielsen overfor NTB. Mektige land som Brasil, Sør-Afrika, Egypt og Argentina var med på å sette foten ned da særlig EU presset på for å få i gang forhandlinger om de såkalte Singapore-temaene - regler for områder som offentlige innkjøp, investeringer og konkurransevilkår. Disse landene går også i brodden for å liberalisere handelen med landbruksvarer. Skal Norge ha håp om forståelse for norske landbruksinteresser fra denne gruppen i videre forhandlinger, må regjeringen revurdere deler av den norske forhandlingsstrategi om å kreve liberalisering av sektorer som svekker u-landenes råderett over å utforme en nasjonal politikk.

De lærde i WTO strides om hvor skadelig det er med bilaterale handelsavtaler - WTO har registrert ca. 255 av dem - eller regionale økonomiske sammenslutninger. Byggeklosser for å skape et solid globalt, bærekraftig og rettferdig frihandelsbyggverk.

Frihandelssammenslutningen EFTA har i dag opprettet en lang rekke med frihandelsavtaler og er det frihandelsnettverket som i dag er i sterkest global vekst. Nå bør Norge ta initiativ innen EFTA for at frihandelssamtaler kommer i gang med Brasil, Egypt og Argentina etter at frihandelssamtaler er innledet med Sør-Afrika. Parallelt med Genève-forhandlingene må EFTA-sporet styrkes for å bygge ut et bærekraftig og rettferdig frihandelssamarbeid som også omfatter stadig flere land innenfor Den afrikanske union, land i Stillehavet og andre u-land.

Etter WTO-sammenbruddet i Cancún bør Norge legge seg på en mer dynamisk og rettferdig forhandlingsstrategi for frihandel og markere det nye EFTA gjennom en navneendring til Economic Faire Trade Association.

Knut Vidar Paulsen leder i Stiftelsen Natur og Kultur