Av Jan-Ove Fromreide,

politisk nestformann Kystpartiet i Hordaland

Kystpartiet ser en kraftig økning av beløpet som et nødvendig tiltak for å bli kvitt den gamle bilparken i Norge. Norge konkurrerer med Albania om hvem som har den eldste bilparken i Europa. Snittalderen på den norske privatbilen er ca. 10 år. Dette er omtrent på det samme nivået som før det ble gjennomført en ekstraordinær vrakpantkampanje i 1996, hvor hele 223.000 biler ble vraket. Til sammenligning er snittalderen på biler i Danmark 8,8 år, mens den i Nederland er helt nede på 6,5 år.

Det er fortsatt registrert over 550.000 biler i Norge uten katalysator og disse står for omkring 75 prosent av de miljøutgiftene som slippes ut fra personbilparken her i landet. De fleste eldre biler mangler i tillegg sikkerhetsutstyr som regnes som selvfølgeligheter i nyere biler.

Kystpartiet vil nå forfølge saken på Stortinget for å få vedtatt en høyere vrakpant fra 2004, slik at bilparken lettere kan fornyes til det beste for sikkerheten og miljøet.