— Det er helt absurd, men barn som blir voldtatt får ikke oppfølging, sier advokat Mette Cecilie Greve, som er bistandsadvokat for 12-åringen. Jenten er voldtatt, men er for ung til å få hjelp på voldtektsmottaket.

17 dager etter at 12-åringen anmeldte en 23 år gammel mann for voldtekt, har det eneste tilbudet hun har fått fra det offentlige vært en legeundersøkelse på Barneklinikken. Det tok ti dager før hun ble undersøkt av lege, fordi undersøkelsen måtte utføres i fellesskap av en lege fra Barneklinikken og en fra Kvinneklinikken.

— På ti dager vil jo eventuelle sår og rifter jenten er påført være grodd, sier Greve. Legerapporten skal legges frem som en del av bevismaterialet i rettssaken mot 23-åringen.

Foreldrene får alt ansvar

Barnet har ikke fått samtale med psykolog eller noen annen hjelp til å bearbeide det hun har vært gjennom.

— Jenten føler seg ekkel og skitten, og hun føler at det som skjedde var hennes feil. Hun trenger hjelp til å bearbeide dette, men er for ung til å få tilbud gjennom det offentlige. Jeg har prøvd å skaffe henne time hos en privat psykolog, men der er det ventelister på flere uker, sier Greve.

— Alt ansvaret er overlatt til oss foreldre. Det som har skjedd med vår datter rammer jo hele familien, og så oppdager vi at det ikke finnes noe hjelpeapparat for henne. I tillegg til å være der for henne som foreldre, må vi fungere som psykologer, terapeuter og veiledere. Det er ikke lett, for vi har flere barn å ta oss av, sier 12-åringens mor.

Foreldrene er sjokkert og oppgitt over at de blir henvist fra sted til sted uten å få hjelp til datteren.

— Hun har helt klart behov for samtale med en psykolog, sier moren.

Fullbyrdet samleie

12-åringen og hennes foreldre anmeldte voldtekten 20. januar. 23-åringen er varetektsfengslet, siktet for to fullbyrdede samleier med 12-åringen. Han er i tillegg siktet for voldtekt og andre seksuelle overgrep mot tre andre mindreårige jenter.

Voksne kvinner som blir voldtatt blir henvist til voldtektsmottaket på Legevakten. Der får de gynekologisk undersøkelse, legehjelp og samtaler med psykolog.

— Voldtektsmottaket har et godt tilbud, men det gjelder bare for kvinner over 16 år. Jenter under 16 år blir henvist til Haukeland, der de som har fått menstruasjon skal undersøkes på Kvinneklinikken, mens de andre skal undersøkes på Barneklinikken. Det tok ti dager før min klient fikk time på Barneklinikken, og det er den eneste hjelpen hun har fått, sier Greve.

Haukeland universitetssykehus skal sørge for at voldtatte barn blir undersøkt av lege, mens ansvaret for å skaffe psykolog blir fordelt til BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk).

Foreløpig har den aktuelle BUP-klinikken bare hatt en samtale med jentens foreldre. ý De kunne ikke gi oss noe klart svar på når hun eventuelt får hjelp, og hva slags hjelp hun vil få, sier 12-åringens mor.

UTEN TILBUD. –Hun trenger hjelp til å bearbeide dette, men er for ung til å få tilbud gjennom det offentlige, sier Mette Cecilie Greve.<p/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND.