Hva gjør politikerne og Bergen politikammer for å forebygge disse svært alvorlige kriminelle handlingene? Blir sakene etterforsket i tilstrekkelig grad? Man skulle tro det fantes andre tiltak å ty til enn å advare kvinner mot å ferdes alene i områder med lite folk, som Bergenspolitiet gjør.

Jeg tviler ikke på intensjonen bak advarselen, men den vitner allikevel om et syn på kvinner som ikke bør aksepteres. Kvinner blir ved en slik advarsel selv pålagt størstedelen av ansvaret for å unngå voldtekt. Hvorfor ikke heller fokusere på å gjøre det farlig å voldta? Et virkemiddel, utover økt etterforskning, kan være å innføre flere uniformerte politifolk i gatene.

På Hordaland politidistrikts nettsider er Hordaland omtalt som et trygt sted å bo.

Spørsmålet som melder seg er: trygt for hvem? Ønsker vi ikke at Bergen skal være en by hvor alle innbyggere og besøkende skal kunne bevege seg fritt omkring? Voldtekt er et samfunnsproblem alle burde være interessert i å få bukt med. Selv om dette i all hovedsak dreier seg om en ytterst krenkende handling rettet mot kvinner utført av menn: Menn blir også voldtatt.

De negative følgene, utover ofte livsvarige psykiske og/eller fysiske skader for det enkelte offer, når alle delene av samfunnet. Verken kvinner eller menn er tjent med en virkelighet der kvinner er redde for, og forventes å være redde for, å bevege seg alene utendørs etter mørkets frembrudd, være alene med menn osv.

På tross av stadige gjentatte oppslag i dagspressen om nye inntrufne voldtekter er det viktig å huske på at dette er en fundamentalt krenkende, og fremdeles tabubelagt, handling som vil prege det enkelte offer resten av livet. Vi kan ikke akseptere dagens situasjon i Bergens gater. Jeg ønsker å oppfordre til nytt og økt samarbeid mellom de ansvarlige offentlige institusjoner, i særlig grad politikere og politivesen, for å gjøre noe med voldtektsproblematikken i Bergen.

KRISTINA GITMARK