Hun får da stå med falsk identitet i alle offentlige registre.

I et forslag som er lagt frem for regjeringen åpnes det for at disse kvinnene både kan bytte navn og sitt fødselsnummer. Da blir de umulig å spore via dataopplysninger.

Alvorlige trusler

I forslaget fra den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen heter det videre: "Mange kvinner som har brutt ut av et voldelig samliv opplever at mannen forsetter å utøve vold og fremsetter alvorlige trusler mot henne. Gjerningsmannen finner frem til kvinnen selv etter at hun har flyttet eller tatt andre forholdsregler for å holde seg skjult".

Hittil bare transseksuelle

I dag er det bare transseksuelle, etter et kjønnsskifte, som har adgang til å skifte identitet /personnummer.

Etter gjeldende rett har en person få muligheter for å sikre at personopplysninger ikke blir kjent for andre. Dersom man har kjennskap til en persons personnummer er det, ifølge justisdepartementet, forholdsvis enkelt å søke seg frem til andre opplysninger som for eksempel bopel, eventuelt nytt navn osv..

— Vi fremmer derfor forslag om at det vedtas en lov som gir en truet person anledning til å benytte fingerte personopplysninger i folkeregisteret. De fingerte (altså falske, red. anm.) persondata føres derfra videre til de ulike offentlige myndigheter og private foretak på vanlig måte, heter det i forslaget fra den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen.

Kvinnen blir avregistrert

Med så store inngrep i identiteten vil det bli umulig å oppspore en person ved hjelp av offentlig tilgjengelig informasjonsdata. Kvinnens virkelige identitet blir, samtidig som hun får ny, også avregistrert i folkeregisteret.

— Det vil av folkeregisteret dermed ikke lenger fremgå at personen som benytter de fingerte personopplysningene egentlig har et helt annet navn og annen fødselsdato, skriver den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen i sin innstilling til den nye loven, som altså skal hjelpe kvinner ut av frykten for alvorlig vold fra sin eks-mann/samboer.