— Jeg kan bekrefte at vi har fått inn opplysninger som kan stille saken i et annet lys. Vi har derfor bedt påtalemyndigheten om å vurdere saken på nytt, og om det trengs ytterligere etterforskning, sier advokatens forsvarer, advokat Erling Lyngtveit til Bergens Tidende.

De nye opplysningene kom frem da den tiltalte advokaten møtte for Advokatbevillingsnemnden. Her ble det lagt frem en erklæring fra eks-konen, som klart taler i tiltaltes favør.

Avventer suspensjon

Nemnden har lagt vekt på disse opplysningene når de har valgt å utsette spørsmålet om advokaten skal suspenderes fra bevillingen.

— Jeg ønsker ikke å gå inn på enkeltopplysninger om saken, sier en ordknapp Lyngtveit.

— Opplysningene er kun forelagt Advokatbevillingsnemnden og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Årsaken til at påtalemyndigheten ikke har fått beskjed, er at jeg ennå ikke har fått oversendt saksdokumentene i straffesaken fra politiet, legger Lyngtveit til.

Erklæringen fra eks-konen samt andre opplysninger som den tiltalte advokaten mener er tilført saken, gjør at de nå ber statsadvokaten se på tiltalen på nytt.

— Min innstilling er at det er tilstrekkelig å be statsadvokaten se på saken igjen. Jeg har full tillit til statsadvokatens integritet og vurderingsevne, sier Lyngtveit.

Omfattende tiltale

Den høyt profilerte advokaten ble presentert for en omfattende og svært alvorlige tiltale tidligere i år. Aldri før har en advokat vært møtt med så omfattende voldsanklager.

Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at han har mishandlet sin familie gjennom en årrekke. Ifølge tiltalen skal han gjentatte ganger ha slått en av sine sønner fra han var syv år.

I fjor høst skal advokaten ha hentet en tidligere klient, som var under etterforskning i en svært alvorlige voldssak, hjem til seg. Da skal sønnen ha blitt drapstruet.

Advokaten er også tiltalt for å ha mishandlet sin samboer gjennom 17 år.

Hennes forklaring står naturlig nok sentralt. Selv om hun nå har avgitt en erklæring som taler til tiltaltes fordel, betyr det nødvendigvis ikke at saken frafalles. Det er nemlig vanlig i familievoldssaker at forklaringer blir trukket tilbake, eller endret.

Tøff jobb

For påtalemyndigheten blir det en tøff jobb å føre bevis for den omfattende og alvorlige tiltalen, dersom kvinnen nytter seg av muligheten til ikke å avgi forklaring for retten.

I politi- og påtalesystemet var det ingen som hadde hørt om de nye opplysningene, da BT kontaktet dem i går.

— Dette var helt ukjent for meg, sier politioverbetjent Tove Lian Mathiesen ved vold- og sedelighetsseksjonen ved Bergen Sentrum politistasjon til BT.

— Utover det har jeg ingen kommentar, legger hun til.

Heller ikke politiadvokat Beate Hamre Aasnæs, som skal være aktor i saken, kjenner til den nevnte erklæringen.

De er lite trolig at de nye opplysningene vil føre til at tiltalen i sin helhet frafalles. Når saken kommer for retten er derimot fortsatt ikke avgjort.

— Nå venter vi på at lagmannsretten skal avgjøre spørsmålet om Bergen tingrett er habil til å behandle skyldspørsmålet. Det er tingretten selv som ønsker å få det avklart, sier Hamre Aasnæs.