GUNNAR WIEDERSTRØM

TOR OLAV MØRSETH

GEIR ØRNHOLT

— Vi er i en prosess hvor vi drøfter hvor banen skal gå og da får du en del diskusjoner. En større debatt og uenighet skapes på det grunnlaget. Jeg tror at når reguleringsplanen for banen behandles første gang i bystyret, så vil det skje et skifte i holdning, sier byråd Nils Arild Johnsen.

Bybanetilhenger

Johnsen fra Senterpartiet er ihuga bybanetilhenger. Opinions måling for Bergens Tidende viser at det blir færre ubetinget begeistrede. Mens 49 prosent ville satse på bybane i juni i fjor er det tallet nå redusert til 39.

Samtidig er det færre som svarer «vet ikke» nå enn for åtte måneder siden. De tidligere usikre hopper over til de bane-skeptiske. Den prosentandelen vokser fra 37 til 55.

Tom Skauge (SV), som og er blant bybanens varmeste støttespillere, mener BTs måling bygger på en kunstig motsetning mellom bybane og bussatsing.

— Spørsmålsstillingen er ikke faglig holdbar. Det foreligger grundig dokumentasjon på at det ikke plass til alle bussene i Bergen sentrum som må til for å kunne gi et kraftig bedret kollektivtilbud.

Og for sin egen del legger han til:

— Til det kommer at Statens vegvesen har vist i flere år at de ikke er villig til å gi bussen køfriplass langs veitraseene. Det er ikke vilje til å slippe bussene frem.

Folk tenker selv

Høyres Monica Mæland er ikke overrasket over at bybanemotstanden er voksende.

— Det stemmer godt med det inntrykket jeg får i samtale med bergensere. De er skeptiske til hvor mye dette vil koste, og er redd regningen for driften til slutt havner på kommunens bord. Og med det heidundrende underskuddet kommunen opplever, er det ikke rart at skepsisen øker.

Det betyr ikke at Høyre-folk i sin alminnelighet er svært skeptiske til bybane. Fortsatt vil et flertall av både Høyres og SVs velgere heller satse på bybane enn på en bedring av busstilbudet. Men begeistringen avtar, selv om kunnskapen om banen er økende.

— Dekningen i mediene etter vedtaket i mai i fjor har vært overveiende positiv, men folk er i stand til å tenke selv. De opplever at mye er uavklart. Dessuten ser de at kollektivtilbudet ikke blir bedre.

Det er blant Frps velgere og de som ikke har bestemt seg for hva de vil stemme at motstanden er aller størst.

Må bygge flere baner

Når skeptikerne nå har flertallet, skyldes det Frp-velgerne og de usikre velgerne. Bare en tredel av Frps velgere vil satse på bane. Den samme andelen skepsis gjelder for de av velgerne som ennå ikke har bestemt seg for hvilket parti de vil stemme på.

BTs måling viser at folk i Bergenhus og Årstad bydel er mest positive til bybane. I Fana og Ytrebygda står det og vipper, mens skeptikerne har klart flertall blant innbyggerne i Fyllingsdalen, Åsane og Arna.

— Jeg velger å tolke dette positivt. Det betyr at mange bergensere sier ja til banen, selv om de ikke får bruk for den, sier Nils Arild Johnsen.

— Vi må snarest mulig satse på bane både mot nord og øst, sier Tom Skauge.