Hva har en 21-åring å gjøre bak rattet på et titonns vogntog? Er ikke det å invitere til bildrap! Hva har en så ung mann av dømmekraft, sindighet, erfaring og selvkontroll å varte opp med? Selvsagt lite og ingenting. At det også i denne aldersgruppen kan finnes hederlige unntak, bortforklarer ikke det faktum at vogntogene i dag representerer en voksende fare på veiene.Det er et mysterium at myndighetene ikke reagerer på de mange trafikkulykker hvor store biler er årsaken. Daglig forfølges vi av digre doninger som absolutt må forbi i tunneler og andre steder. De luftsjokk de etterlater seg kan være en direkte årsak til at små personbiler mister kontrollen. Og det skjer helt uavhengig av om trafikken disse superynglingene misliker så sterkt holder lovlig fartsgrense. Det er noe de hever seg over! Hva er så årsaken? Utvilsomt at det sitter en altfor ung bilfører bak rattet på vogntog! For ikke så mange år siden var enhver bilist trygg når han møtte et vogntog, for han visste at det satt en erfaren, moden mann bak rattet, en mann som hadde minst 30 år på baken og hadde lært å ta hensyn til andre.I dag ser vi av kjøremønsteret til disse vogntogene at det ikke bare sitter en bilfører bak rattet, men også en fartsidiot! Det er visst på tide at kjørelærerne blir oppdatert og at biltilsynets sensorer ikke bare ser på høyrefotens evne til å tråkke på en pedal! Er det et område hvor det er behov for en «kriminell lavalder» må det være i tungtransportsektoren!

K. IVERSEN, ULSET